Puritatea

 

Puritatea nu presupune să ne ţinem la adăpost de orice contact. Nu, această puritate ce necesită numai protecţie este inutilă, fiind chiar dăunătoare. Adevărata puritate este iubirea divină, fiindcă iubirea divină este viaţa, este apa care ţâşneşte din izvor, iar această izbucnire respinge tot ce este murdar, şters, obscur. O puritate lipsită de iubire nu este cu adevărat puritate.
Atâţi clerici au crezut şi mai cred încă că puritatea constă în a te feri de iubire! Ei sunt poate albi ca zăpada, dar sunt la fel de reci ca zăpada, iar puritatea lor este sterilă. Nu trebuie să ne ferim de iubire, nici de contactul cu alţii, ci de egoism, de posesivitate; în momentul în care asemenea sentimente pătrund într-o fiinţă, ea nu mai este pură. Adevărata puritate este cea a apei cristaline care ţâşneşte, care curge şi udă câmpiile şi grădinile în sufletul şi inima tuturor fiinţelor.

Omraam Mikhaël Aïvanhov