skip to Main Content
0744.135.444 Redactia@filedelumina.ro

Despre viață – Omraam Aivanhov

 

Ce cunoaştem despre realitatea ideilor, despre rolul şi puterea lor ? Nu mare lucru. Uneori spuneţi: “Mi-a venit astăzi o idee minunată !”. În realitate, această idee este o fiinţă spirituală care v-a vizitat . Nu este numai un gând, ci o entitate vie care v-a străbătut fiinţa şi în loc să o păstraţi cu grijă, vă spuneţi: “Ce vor crede soţia, copiii, prietenii mei, dacă păstrez şi hrănesc această idee ?”. Influenţaţi astfel de opinia altora lăsaţi să pătrundă îndoiala, indecizia şi eroarea în voi, alungând acea fiinţă luminoasă care a venit să vă viziteze şi slăbiţi fiindcă aceste gânduri şi sentimente negative vă aruncă în sânge nişte substanţe ce vă contractă şi vă limitează. Dragii mei, de acum înainte, atunci când vă vizitează o idee luminoasă curăţaţi şi purificaţi totul pentru ca ea să locuiască în voi şi să devină ca un arbore care va da nişte roade minunate.

Unii vor spune că au multe idei, dar dacă sunt numai nişte idei pentru a câştiga bani, a obţine nişte puteri, a seduce femeile etc., aceste idei nu folosesc la nimic. Mulţi omoară ideile care nu vorbesc despre bani, bunuri materiale şi apoi nu înţeleg de ce inima şi creierul lor sunt goale, voinţa le este anihilată. Această stare provine din obişnuinţa ce şi-au format-o de a alunga, de fiecare dată, ideile luminoase şi divine ce au venit să îi viziteze… Trebuie să ştiţi că lumea invizibilă ne trimite fără încetare nişte unde luminoase, nişte influenţe spirituale. Dacă ştiţi să vă deschideţi pentru a le primi…, dar şi a le planta în voi ca pe nişte seminţe într-o grădină, veţi vedea mai târziu întreaga lume venind să se plimbe în acea grădină pentru a se hrăni acolo cu fructele coapte.

Fiecare om este legat de milioane de fiinţe superioare şi inferioare lui. Dacă gândurile, sentimentele şi faptele sale sunt cinstite şi curate, el ajută animalele, plantele, pietrele, deoarece fiecare stare, ce este pe cale să o traiască, se transmite la tot ce se află sub el. Dar cum este legat, în acelaşi timp, şi de fiinţele superioare, primeşte de la acestea nişte forţe benefice ce se revarsă în el prin acest lanţ viu şi neîntrerupt. Înţelepciunea, lumina, iubirea Îngerilor şi a Arhanghelilor ajunge la noi prin intermediul Iniţiaţilor şi a Marilor Maeştri. Aceşti curenţi divini nu rămân însă în noi, ei ne străbat şi coboară până la fiinţele situate sub noi şi legate de noi, până la vegetale, până la pietre apoi, datorită unui alt curent de circulaţie, aceste energii urcă de la mineral până la regnurile superioare ale naturii. Dacă vă legaţi, în mod conştient, de acest lanţ viu ai fiinţelor, sunteţi cuprinşi de bucuria, pacea şi liniştea pe care Iniţiaţii o poartă în ei.

Iată pericolul pentru oamenii care vor să fie independenţi, care îşi închipuie că rămânând separaţi, izolaţi, vor putea dirija totul în lume: ei se rup de lanţul viu al fiinţelor, nu mai au posibilitatea să extragă de aici nişte energii şi vor fi copleşiţi de dificultăţi. De unde vor mai primi ei elanul, inspiraţia, înţelepciunea, forţele necesare pentru viaţa zilnică ? Veţi spune că le vor găsi în ei înşişi… Da, poate pentru o lună, un an, dar îşi vor epuiza repede rezervele. Orgoliul, înfumurarea, voinţa lor de independenţă îi împing să taie această legătură ce îi uneşte cu fiinţele superioare şi nu mai sunt alimentaţi. Chiar dacă au început cu nişte proiecte vaste, ei trebuie să-şi înceteze lucrările fiindcă este imposibil să realizezi ceva măreţ dacă nu rămâi legat de lanţul viu al creaturilor. Este exact ca în cazul lămpii care este un simplu conducător şi nu poate lumina dacă nu este branşată la centrala electrică ce îi trimite curentul.

În realitate, fie că vrem sau nu, noi suntem legaţi, branşaţi, dar trebuie să stabilim mereu, în mod conştient, această legătură cu fiinţele superioare pentru ca să circule în noi un curent viu. Cel care se opune creării acestei legături îşi pierde, mai devreme sau mai târziu, lumina, forţa şi tot ce mai posedă. Omul poate fi puternic, poate face nişte minuni, dar el nu trebuie să uite că este un conducător al energiilor divine din înalt. El trebuie să-şi spună: “Înţelepciunea divină acţionează în mine… Lumea divină se manifestă prin mine…”, altminteri va pierde totul. Chiar dacă un om a fost un Iniţiat în trecut, dacă îşi închipuie că el singur este cauza faptelor sale şi că totul depinde numai de voinţa sa, el va pierde totul.

Atât timp cât nu dăm nimic, nu vom primi nimic, fiindcă pentru a primi trebuie să dăm, iar dacă dăm mai mult, vom primi mai mult. Dacă doriţi să obţineţi totul fără nici un efort, fără să aveţi nişte gânduri luminoase şi o iubire dezinteresată, nu veţi fi niciodată satisfăcuţi, chiar dacă posedaţi toate bunurile materiale, nu veţi cunoaşte niciodată sensul vieţii procedând astfel, nu veţi avea niciodată nici fericirea, nici lumina, nici libertatea, deci nici o mulţumire.

Cu cât veţi dărui iubire celorlalţi, cu atât mai mult veţi primi şi voi. Uneori, chiar veţi primi atât de multă încât abia o veţi putea suporta. Faceţi eforturi, lucraţi pentru a-i ajuta, a-i elibera pe alţii, pentru ca lumea invizibilă să vă elibereze pe voi înşivă şi să vă dea forţele ce vă vor permite să vă ridicaţi până la vârf. Drumul este foarte lung şi foarte dificil, nu vă amăgiţi. Aceia care pretind că pot ajunge imediat în vârf, într-o lună, în trei luni, se înşeală şi îi înşeală şi pe ceilalţi. Este imposibil. Pentru a fi capabil să îi instruim pe alţii, să devenim un Maestru, trebuie să studiem, să exersăm mult timp, să facem nenumărate experienţe. Acela care nu este deja pregătit trebuie să aştepte secole, înainte de a-i putea instrui pe alţii. Veţi spune: “Dar ne cereţi să îi ajutăm pe alţii, să îi eliberăm… vă contraziceţi !”. Nu, oricare ar fi nivelul la care aţi ajuns, îi puteţi învăţa pe alţii ceea ce ştiţi deja. Ceea ce nu trebuie să faceţi niciodată, este de a-i învăţa ce nu ştiţi voi înşivă şi nu sunteţi deocamdată capabili să realizaţi. Doi orbi care doresc să se dirijeze reciproc, cad în prăpastie. Am observat aceasta de mai multe ori.

Mulţi oameni cred că ştiu ce înseamnă sensul vieţii rămânând slabi, dezorientaţi, neliniştiţi… Ei nu înţeleg că adevărata cunoaştere este incompatibilă cu slăbiciunile, cu necazurile, cu neliniştile. A fi savant şi a acţiona ca un ignorant li se pare normal. Cel care cunoaşte cu adevărat sensul vieţii nu poate fi nefericit, exceptând necazurile altora, iar bucuria sa interioară se îndreaptă spre ei şi el pe umerii săi povara lor. Adevăraţii Iniţiaţi nu suferă niciodată pentru nişte motive personale, ei suferă pentru alţii. Cel care crede că poate cunoaşte sensul vieţii şi se simte totuşi nefericit, descurajat, deprimat, dezgustat, se înşeală, în realitate el nu ştie nimic sau posedă o cunoaştere incompletă şi teoretică.

 

de Omraam Aivanhov

Comentarii (24)
 1. Cod De Conduita Crestina
  ***
  In Evanghelia dupa Matei , capitolul 6 , evanghelistul Matei noteaza cateva din invataturile pe care Hristos le-a dat ucenicilor sai. Ele fac referire la conduita pe care orice om ce se considera crestin ar fi bine sa o adopte .Citind si recitind aceste versete de fiecare data ti se mai releva cate o noua fateta .Cuvintele sunt simple dar pline de forta . Patrunzand cu sufletul continutul capitolului si traind efectiv dupa invataturile date, poti constata ca in viata ta ai deschis inca o punte de legatura trainica cu Tatal tau.
  Discretia,simplitatea ,eliberarea de spaimele cotidiene ,intoarcerea catre interior ,catre eul divin sunt elemente ce contribuie la constructia si definirea forului interior.

  ***

  Matei.Capitolul 6.

  1.
  Luaţi aminte ca faptele dreptăţii voastre să nu le faceţi înaintea oamenilor ca să fiţi văzuţi de ei; altfel nu veţi avea plată de la Tatăl vostru Cel din ceruri.
  2.
  Deci, când faci milostenie, nu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, ca să fie slăviţi de oameni; adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor.
  3.
  Tu însă, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta,
  4.
  Ca milostenia ta să fie într-ascuns şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie.
  5.
  Iar când vă rugaţi, nu fiţi ca făţarnicii cărora le place, prin sinagogi şi prin colţurile uliţelor, stând în picioare, să se roage, ca să se arate oamenilor; adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor.
  6.
  Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău, Care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie.
  7.
  Când vă rugaţi, nu spuneţi multe ca neamurile, că ele cred că în multa lor vorbărie vor fi ascultate.
  8.
  Deci nu vă asemănaţi lor, că ştie Tatăl vostru de cele ce aveţi trebuinţă mai înainte ca să cereţi voi de la El.
  9.
  Deci voi aşa să vă rugaţi: Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău;
  10.
  Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
  11.
  Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi;
  12.
  Şi ne iartă nouă greşealele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri;
  13.
  Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!
  14.
  Că de veţi ierta oamenilor greşealele lor, ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc;
  15.
  Iar de nu veţi ierta oamenilor greşealele lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşealele voastre.
  16.
  Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata lor.
  17.
  Tu însă, când posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală,
  18.
  Ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie.
  19.
  Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură.
  20.
  Ci adunaţi-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură.
  21.
  Căci unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta.
  22.
  Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat.
  23.
  Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult!
  24.
  Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona.
  25.
  De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea?
  26.
  Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele?
  27.
  Şi cine dintre voi, îngrijindu-se poate să adauge staturii sale un cot?
  28.
  Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc.
  29.
  Şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia.
  30.
  Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?
  31.
  Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca?
  32.
  Că după toate acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele.
  33.
  Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă.

   
 2. Bune sfaturi – dar daca aplici de la punctul 25 …..si nu numai, dar sa zicem de acolo, in ziua de azi…… e o solutie poate intr-o tara cu un singur anotimp si daca traiesti din ce-o veni in ziua aceea , adica daca cineva care este mai putin credincios munceste si din ce face, gata pregatit isi da si tie …. tu doar rugandu-te pentru sufletul tau si asteptand miluire. Deci traiesti pe pamant si iti doresti sa ajungi la ceruri – daca doar stai si astepti in rugaciuni, nu dureaza prea mult. Este adevarat ca sunt la acesta ora si persoane care se numesc autotrofi sper ca nu am gresit cuvantul care nu se hranesc decat cu lumina – prana si traiesc. Jasmuheen este una dintre ele …dar se ingrijeste, se imbraca si munceste.
  Preceptele de acum 1700 de ani daca vrem sa le aplicam azi – oricum o facem acum prin tara si se vede….ne duc in acelasi loc, catre aceeasi perioada. Daca vrem sa cultivam o viata echilibrata si sanatosa atat pentru noi cat si pentru cei dragi invatam sa traim rational si spiritual echilibrat. Adica sa ne ingrijim de aspectul nostru atat in plan interior cat si exterior conform a ceea ce ne este necesar si util fara a consuma in exces si daruind mai multa umanitate si calitate activitatilor noastre, fie singuri, fie in comun cu cei langa care traim zilnic . Reperele le putem lua din natura care renaste si ofera o frumusete si o unicitate aparte si isi urmeaza ciclurile firesti. Acceptand ca toti suntem sau avem in noi o componenta divina, asta ar trebui sa ne faca mai constienti de gandurile si faptele nostre fata de noi , semeni si toata creatia de viata indiferent de fomele de manifestare cat si de acceptare a diversitatii de manifestare a fiecaruia, in ideea ca fiecare se manfesta conform constiintei. Si atunci daca constiinta este cea care evolueaza in mine prin experientele de viata acumulate inseamna ca voi gresi din ce in ce mai putin, atat eu fata de mine si societate cat si reciproca – doar asta inseamna constiinta care se educa si cultiva prin cunoasterea si asumarea responsabilitatii. Daca rugaciunea este indreptata spre a stii, a intelege , a fi mai bun, a fi mai bogat sufleteste si mental intelegand tainele universului , multumind pentru capacitatea de a le constientiza – acestea le voi concretiza in fizic zilnic si inseamna ca sunt in acelasi act de vointa cu insasi divinitatea creatoare a tot ce inseamna viata. Creatia se face prin activitate, nu prin asteptare, nimic nu este static totul este in cicluri evolutioniste de la mai lent la rapid , de la miscare la repaus si de la capat – conteaza calitatea , eficienta si utilitatea – atunci vin si satisfactiile de toate tipurile si in special cele sufletesti si de impacare cu divinul din tine. Si asta se manifesta in fiecare fiinta, in fiecare persoana indiferent de credinta, culoarea pielii, sex, origini cu sau fara indrumare – toti le avem in noi – suntem toti in relatie directa oriunde am fii cu divinul din noi si din univers sau al acestei planete in noi. Suntem manifestari ale insasi vietii autonome si codependenti de factorii de mediu ambiant. Si fiecare ne nastem cu anumite calitati si abilitati necesare sau educatie/autoeducatie pentru a ne gasi locul si menirea in aceasta viata. Suntem univers in univers si pentru toate vietatile care traiesc in fiinta noastra si ne ajuta sa fim sanatosi sau cand facem vre-un exces, sa ne invete ca ne costa sanatatea – deci echilibrul si armonia zilnica. Totul in univers si pe pamant este armonic si structurat in ordine si noi facem parte din ea sau …….

   
 3. Evrikaa ! :) ….25. 03 . 2015 ,Este cea mai minunata zi din viata mea !
  Este ziua cand am inteles cu adevarat ca ,Nimeni si Nimic nu ma vor mai opri sa-mi duc pana la capat , Misiunea pentru care am venit Aici !
  Am stiut tot timpul ca ,, idea minunata , luminoasa ,, care imi trecea sau trece prin minte , este ,, o fiinta spirituala ,, care m-a vizitat … De cele mai multe ori , ignoram ,, sa pastrez si sa hranesc aceasta idée ,, … Influenta celor din jur era mult mai puternica … Am lasat sa patrunda ,, Indoiala , Indecizia si Eroarea ,, in mine ….
  Acum trei ani…am ignorant opinia celor din jur ….Am trait si traiesc cele mai inaltatoare momente din viata mea …Transformarile prin care am trecut si trec sunt uluitoare ….Am ,, Curatat si Purificat Totul ca ea sa locuiasca in mine si sa devina ca un arbore care va da niste roade minunate ,, ….
  ,, Trebuie să ştiţi că lumea invizibilă ne trimite fără încetare nişte unde luminoase, nişte influenţe spirituale. Dacă ştiţi să vă deschideţi pentru a le primi…, dar şi a le planta în voi ca pe nişte seminţe într-o grădină, veţi vedea mai târziu întreaga lume venind să se plimbe în acea grădină pentru a se hrăni acolo cu fructele coapte.,,
  ……………………………………………………….
  Cea mai mare perioada din viata mea a trebuit sa invat lectia Independentii … Mi-au fost ,, trimise ,, numai acele persoane dependente de Ceva …Am fost dusa in eroare de felul lor de a se comporta , Umili , Docili , Iubitori , Afectiune , Tandrete , Consideratie …Au reusit sa ma convinga , sa ma simt Iubita ,Utila , Intelegatoare , Puternica si Competenta …Pana … cand am realizat ca Totul trebuie sa se opreasca AICI ! …Rand pe rand …. din aproape in aproape … am facut O curatenie generala ….
  Sunt in Etapa cand Nu mai depind de nimeni … Sunt pe picioarele mele ….
  Este , Cea mai frumoasa , Cea mai armonioasa perioada din viata mea….
  Traiesc Libertatea deplina …Insa …. Sunt pe deplin Constienta ca :
  … ,, suntem legaţi, branşaţi,, de anumiti oameni …trebuie să stabilim …, în mod conştient, această legătură cu fiinţele superioare pentru ca să circule în noi un curent viu…..
  “Înţelepciunea divină acţionează în mine… Lumea divină se manifestă prin mine…”
  ,, Înţelepciunea, lumina, iubirea Îngerilor şi a Arhanghelilor ajunge la noi prin intermediul Iniţiaţilor şi a Marilor Maeştri. ,,
  …………………………………………
  ,, Cu cât veţi dărui iubire celorlalţi, cu atât mai mult veţi primi şi voi. Uneori, chiar veţi primi atât de multă încât abia o veţi putea suporta. Faceţi eforturi, lucraţi pentru a-i ajuta, a-i elibera pe alţii, pentru ca lumea invizibilă să vă elibereze pe voi înşivă şi să vă dea forţele ce vă vor permite să vă ridicaţi până la vârf. Drumul este foarte lung şi foarte dificil ,,……………………
  ,, Cel care cunoaşte cu adevărat sensul vieţii nu poate fi nefericit, exceptând necazurile altora, iar bucuria sa interioară se îndreaptă spre ei şi el pe umerii săi povara lor. ,,
  ………………………………………….
  “ Nimic nu este intamplator … A fost mesajul de care aveam nevoie .. confirmat si de ceea ce am trait de dimineata …
  … Mi s-au deschis Cerurile … Sunt acele momente in care intru in ,, discutie ,, cu Etnitatile superioare … Nu stiu , sau poate inca nu stiu cu Cine anume ( am vazut pe multe site-uri de spiritualite … tot felul de nume …X ,Y, Z,… ) …. Am primit in continuare , acele ,, idei minunate , luminoase ,, pe care nu le voi mai ignora cum am facut de nenumarate ori … In aceste momente , intru intr-o stare de transa , de vibratie profunda …Totul mi se clarifica …. Sunt un intreg , mult mai mult decat o simpla fiinta pamanteana … Sunt Una cu Tot si Toate ! … SUNT TOT CEEA CE SUNT….Sunt pe deplin constienta ca
  “Înţelepciunea divină acţionează în mine… Lumea divină se manifestă prin mine…”
  Am iesit din aceasta stare cand , O minge de lumina mi s-a reflectat pe cearceaful care era intins pe balcon , pe sarma din spatele geamului de la bucatarie … In momentul acela am auzit zgomotul unei usi trantite de la o masina … Soarele s-a reflectat din oglinda retrovizoare in fereastra …si de acolo mai departe …
  Primim continuu mesaje din Univers dar nu prea le dam si atentia cuvenita … Un exemplu , coincidenta acelui elev care facea parte din grupul de copii care au murit in accidentul aviatic di Franta … Si-a uitat pasaportul .. daca nu intervenea acel Ceva , acea familie care nu a vrut decat sa ajute …. acei copii erau in viata acum …
  …………………….
  Suna Cineva …… Vecina de pe palier …mi-a adus de pomana … :) Ciorba de peste , paine , un mar si o farfurie plina cu peste prajit …
  Realizez ca astazi este , O zi importanta in credinta crestina , BUNAVESTIRE sau, popular, ,, Blagoveştenia (25 MARTIE), ziua în care Fecioara Maria a primit vestea că-l va naşte pe Hristos de la Arhanghelul Gavriil, este sărbătorită în postul Paştelui, fiind prima în care Biserica acordă dezlegare la peşte.,, …………….
  Nimic nu se intampla fara sens … In afara de congelatele existente in congelator , frigiderul meu era gol …. Nu din lipsa de bani ci din lipsa timpului … Timpul meu nu inseamna sa fac ceva sa pot supravetui ..Timpul meu inseamna sa stau sa ascult , sa vad ,sa simt , sa traiesc ,sa inteleg acele lucruri pe care multa lume nu le intelege … Timpul meu trece punandu-mi intrebari , multe intrebari …la care caut continuu raspunsuri …Timpul meu inseamna sa captez cata mai multa energie de la Sursa …
  Citesc orice imi capteaza atentia , orice ma ajuta in a gasi raspunsurile la intrebari , despre Secretele vietii .. Timpul meu inseamna sa fac Totul sa aflu Cine sunt , Care este Misiunea mea Aici ….Timpul meu liber mi-l daruiesc mie in asteptarea Momentului cand voi avea Ceva de spus , Ceva care sa ajute si alti oameni sa se descopere pe ei insisi , Ceva pe care eu am experimentat si experimentez , Nu Ceva dobandit din Cunoastere , Nu Ceva din experientele pe care alti oameni le-au experimentat ….
  Este singurul lucru care il fac cu toata fiinta mea , este singurul lucru care ma fascineaza , este singurul lucru care ma face sa nu stiu cand , trece timpul ….
  … Celelalte lucruri le fac ca trebuie ….
  ……………………………….
  Daca ne dorim Ceva cu adevarat Universul ne ajuta sa ne ducem la indeplinire ceea ce ne dorim !
  …………………………………………
  Am mancare pentru cateva zile :) … Dumnezeu aranjeaza toate lucrurile la locul lor ….
  Fiecare dintre noi suntem in locul pe care El ni l-a predestinat ! Nu ne ramane decat sa ne facem treaba cum trebuie in care sa punem multa iubire si daruire ….
  Aceasta este Libertatea !
  „A fi liber înseamnă a fi singurul stăpân pe ceea ce faci sau pe ceea ce nu faci.” — Jean de la Bruyere
  …………………………………………….
  Multumesc , Multumesc , Multumesc ….pentru acest mesaj care … m-a facut sa simt ca traiesc ! :)

  ……………………………………………….
  Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti mai presus decât îngerii şi arhanghelii şi mai cinstită decât toată făptura, auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ţie …
  Aducându-ţi aminte de robii tăi şi netrecând cu vederea lacrimile şi suspinele lor, fii ocrotitoarea tuturor: pe cei rătăciţi povăţuieşte-i, pe prunci hrăneşte-i, pe tineri îi învaţă, pe cei bătrâni întăreşte-i, pe cei bolnavi însănătoşeşte-i, dar mai cu seamă păzeşte şi întăreşte sfânta Biserică a Fiului Tău. Învredniceşte-ne, Maică a tuturor, prin rugăciunile tale, să fim şi noi părtaşi vieţii celei fără de sfârşit şi astfel să stăm fără de ruşine în ziua judecăţii de-a dreapta Fiului tău şi Dumnezeului nostru. Amin!
  …………………………………
  Nu stiu cat de bine sunt inteleasa , stiu doar un singur lucru …Fac ceea ce simt ! Daca nu rezoneaza cu sufletele voastre Ignorati ! :)
  Va Multumesc inca odata si Va Imbratisez ! :)

   
 4. Aivanhov mi-a placut dintotdeauna, s-au si publicat multe din prelegerile lui in romana mai ales in anii ’90. Dar cel care mi-a placut si mai mult este maestrul lui care l-a trimis in Franta sa tina cursuri, tot un maestru bulgar si anume Peter Deunov. Deunov a infiintat Marea Fratie Alba care exista si astazi si tin ceremonii in Bulgaria undeva prin muntii Rila parca, dar au prezenta si in Franta si alte tari. Eu unul il simt pe Deunov pe nivelul lui Arsenie Boca, adica extrem de inalt …
  https://www.youtube.com/watch?v=eyNyrCgXeUE.

   
 5. … Am mai invatat O lectie despre Viata :
  Fati timp pentru tine nu pentru ceilalti ! Este acel timp , pe care Dumnezeu ti la predestinat tie , ca sa te poti descoperi , sa poti deveni , TU INSUTI – TI . Cum intelege fiecare cum sa-si foloseasca acest timp . depinde de fiecare in parte . Daca fiecare dintre noi ar raspunde sincer la intrebarea : Oare eu , mi-am folosit la maximum timpul meu ? Oare am ajuns Acolo unde am visat ?
  Raspunsul , il veti afla singuri ! Eu l-am aflat !
  Dumnezeu cand ne-a creat ne-a facut pe toti egali , am fost inzestrati cu anumite calitati , haruri care odata descoperite ne vor ajuta sa ne castigam dreptul la O viata libera si Fericita !
  Viața ta poate capata un nou sens. Viața ta poate fi schimbata in bine !
  Fa ceea ce trebuie facut : Ridica-te , Alearga . Zboara spre infinit !
  ,, Te-ai nascut sa zbori nu sa te taresti ! ,,
  Ce mai astepti ? :)
  „Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată.” 1 Cor 13.
  Iubirea nu face rău aproapelui; iubirea este deci împlinirea legii.” Rom. 13:10
  Va imbratisez ! :)

   
  1. Draga Rosa,chiar pentru asta suntem aici si tu stii:sa fim si noi partasi ai vietii celei fara de sfarsit.Asteptarea este o piedica in fata implinirii acestei realizari si…la fel si rugaciunile catre …altii.Din ce spui reiese clar (si onorez cuvintele tale)ca TU esti cel ce te inspira ,ajuta,incanta si timpul pe care ti-l dedici (il cunosc din experienta)- nereusind sa te smulga din el nimeni si nimic -dovedeste ca pasiunea ta pentru TINE (SINE) nu poate fi egalata de nici o alta activitate.Treburile lumesti sunt neansemnate in fata pasiunii de a te descoperi (le faci asa,doar pentru a mentine vehiculul care TE sustine,in usor,fara efort) pentru ca se simte acel „EU nu sunt din lumea aceasta”.Bucuriile inteioare ,venite ca un „fur”,fara cauze specifice si mult ,mult mai implinitoare decat cele omenesti obisnuite sunt dovada „accesarii” ,deocamdata sporadice,a acelei..vieti fara de sfarsit existenta deja dintotdeauna in …imparatia cerurilor inteioare din fiecare.Nu mai avem ce astepta,ce cauta:NOI SUNTEM,FIECARE PETRU EL, CEI PE CE I-AM ASTEPTAT SI CAUTAT.Te binecuvantez ,Rosa si-ti marturisesc simtirea trairilor tale multidimensionale.

    
   1. Draga Lucica , Bucuria îmi umple sufletul atunci când pot să o împart cu cineva… Tu esti persoana potrivita ! Multumesc mult ! :)

     
 6. Marea Fratie Alba are ca principii de functionare legile Belagiene combinate cu ceva Zamolxiene – asta deoarece intre ele sunt cam doua sute de ani si au evoluat cu anumite tendinte. Albe deoarece asa sunt toate reprezentarile si initiatii in acesta zona. Zamolxe este invesmantat in alb, la marile evenimente privind initierile si hirotonisirile preotii si preotesele pe vechi erau invesmantate in alb ca fiind un simbol al puritatii absolute si devotamentului total. Se mai respecta la mirese acest obicei al puritatii, al albului imaculat al trupului, sufletului si devotamentului ca o uniune a vietii pamantesti cu esenta de lumina si iubire intre Cer si Pamant. Marea Fratie Alba a aparut printr-o forma de contrast absolut cu Masoneria si Lojile Masonice. Si intradevar Omraam Aivanhov a avut o personalitate si stiinta initiatica adevarata care a influentat pastrarea independentei spirituale a popoarelor si legaturile lor sacre si vechi – fiind unul care a putut apropia si umaniza religiile desi…… dar a readus valoarea spirituala a traditiilor vechi mult mai evoluate si adaptate realitatilor vremii sale. A unit ca sa spunem asa, lumea veche in haine noi …. dar…..am mai evoluat putin de atunci. Se spune ca din vechime luam lectiile de intelepciune si le adaptam realitatilor , astfel ne pastram identitatea si o ducem mai departe urmasilor nostrii care vor cunoaste si vor iubii locurile, neamurile, traditiile, stiintele, mestesugurile, cantecele, basmele, legendele unui neam ce a rezistat si a existat de mii de ani indiferent de vremi si vremuri cu intelepciune si cu toate greutatile, durerile si sacrificiile ca noi sa avem o tara, o limba, o identitate.

   
 7. Buna, aveti aici site-ul lui Omrram : http://www.prosveta.com , eu sint abonata de citiva ani si zilnic primesc un mic fragment plin de intelepciune…daca sinteti interesati, merita sa il vizitati…. Pace si lumina tuturor.

   
 8. Bine SIMTIT , bine CUGETAT , bine ZIS ……bine DE ASCULTAT ,bine de INVATAT si bine de APLICAT . Multumesc . Va imbratisez.

   
 9. Buna Mariana am citit ceea ce ai trimis … dar… poate corespunde cu cineva … dar …daca crezi ca este bine asa sa traiesti este o solutie… azi, ca maine…ca si cum totul azi si restul treaba lor. Da este o metoda pentru cei ce sunt poate la sfarsitul vietii si au un diagnostic care se masoara in zile…dar pentru un om ce are o viata in fata si o familie……viata este altfel. Ceea se faci tu, se rasfrange fata de ceilalti sub toate formele. Cand ai depus un juramant nu este o vorba de protocol a doua minute… este un angajament… ca viata se schimba…si tu te schimbi … si cerintele si nevoile tale fata de tine si societate … ca …. in final vrei sa simti ca intradevar contezi ca fiinta, nu ca venituri aduse… ca esti azi o forta si maine plangi intr-un colt …poate pentru un nimic… esti tot tu….. si cea mai eleganta si elevata persoana la un eveniment international apreciata si laudata cat si cea mai obisnuita spaland vase pentru cei dragi…. asta este viata vie si reala. Si ambele au sensul si rostul lor in viata ta. Ambele inseamna bucuria calitatilor tale feminine, una pentru cariera si intelectul tau .. alta pentru familia ta, unde esti mama si iubita si sotia care le stie mai bine pentru toti si ii rasfata cu preparate traditionale stiute doar de tine si care le lasi mostenire de iubire si rasfat ca retete de familie ce vor fi duse mai departe. Poate va conta, poate nu, dar tu stii cata iubire este in tot ce faci pentru tine, pentru ei…..si asta nu se masoara cu vreun aparat de cercetare si nici in bani si nici in valori materiale…este o forma de a manifesta divinitatea simplitatii iubirii din tine pentru toti. Frumusetea si intelepciunea unui om obisnuit, facand zilnic lucruri firesti de care este nevoie pentru sine pentru toti. Si e magic cand primesti o vorba buna, un zambet, o imbratisare care vin de la sine. Nimeni nu te face mai fericit/a decat oamenii dragi pe care ii iubesti..si tot ei sunt maxima durere… dar….sunt doar lectii de viata, nimic nu ne apartine decat ca emotii si trairi. Cu drag.

   
  1. D-na Luiza, pentru mine, timpul este o problema… din pacate nu am putut in doua minute sa va citesc , nici macar pe diagonala.. :)
   Promit sa va raspund cand vin de la servici…
   Chiar ma gandeam…. cand apar si eu in „carnetelul d-voastra de bal” .. :)

    
  2. … De vreme ce m-ati abordat direct cu “Draga Mariana” am fost foarte preocupata sa va raspund, din politete si pentru ca v-am promis.
   Mergand pe principiul ca atunci cand nu ai timp iti faci, va scriu cateva randuri.
   Ma bucur ca ati citit articolul fara sa va impresioneze prea mult imaginea postata in articol,putin cam nepotrivita , si eu m-am gandit ca ar fi OK fara poza si fara ultima fraza…
   Sincer gandul m-a dus catre d-vostra, oare ce-ati spune despre acest articol? –nu credeam sa ma fi auzit… dar …

   Cu siguranta imi traiesc viata , imi dau seama dupa nr de respiratii pe minut.
   La ce am dubiu… ca prea putin particip in a face parte din ea –am impresia cateodata ca sunt ca un robotel.
   Am constat ca multe persone isi traiesc clipa si se bucura de orice moment… de momentul ACUM.
   M-am gandit sa fac la fel ,pentru ca de prea multe ori ma lovesc de rutina…sa nu impart fericirea sau bucuria de ACUM in bucatele si pentru mai tarziu.
   De ce sa stau cu grija ca MAINE ar fi o zi nefericita, dar ca pot sa ma “hranesc” cu “portia” fericirii zilei de IERI. Nu e decat o iluzie…MAINE e o alta zi!!
   Despre persoanele care se afla “la sfarsitul vietii si au un diagnostic care se masoara in zile”,pot sa va spun ca am cunoscut si va asigur ca nu isi plangeau de mila, nu cereau compasiune. Prima data cand am intalnit o astfel de persoana aveam 11 ani, era prietena mamei. Se vorbea cu multa compasiune in familia mea despre aceasta persoana si déjà aveam sentimentelele… sa zic “presetate”.
   Dar cand am facut cunostinta cu ea, am ramas puternic impresionata de vivalitatea ei ,de frumusetea cu care vedea viata. Atunci am auzit cele mai bune bancuri despre viata si moarte. Ma asteptam sa vad o persoana ..(nu vreau sa spun cum, vreau doar sa va imaginati) dar cand colo era coafata , tocmai isi facea unghiile cu oja. M-am mirat foarte mult de felul ei de a fi,pentru ca stiam ca avusese un accident de masina si ca de mai bine de 4 (patru) ani nu coborase din pat si ca avea nu stiu cate operatii. Dar nu se plangea si nu cred ca ascundea aceasta doar pentru ca eram eu de fata, un copil pe vremea aceea. Acea vizita mi-a impresionat foarte mult, eu, care, la inceput, pasisem pragul casei ei ca la o inmormantare
   am plecat incarcata de energie si am inteles ca exista o multitudine de feluri in a intelege viata…. care , pentru mine echivala,atunci, doar cu a te juca.
   Acum, rememorand aceste amintiri , un zambet imi apare pe fata , vad lucrurile altfel,pentru ca nivelul de intelegere s-a schimbat ;ca de fapt, noi, cei care am vizitat-o aveam nevoie de incurajari…
   Concluzia la care am ajuns de-a lungul vremii e, ca cei care sunt aproape si o simt, vorbesc despre moarte foarte degajat si nu o privesc ca pe in sfarsit ci ca pe un alt inceput…
   Am incercat sa va raspund la fiecare fraza adresata, dar fiecare duce in alta directie si am renuntat … pentru ca de fapt am realizat ca nu cu mine vroiati sa vorbiti.
   D-vostra vorbiti cu d-voastra.
   Scuzati-ma daca nu v-am inteles, asa sunt eu….un om mai “modest”

    
 10. Doamna sau domnisoara Elena mi-au placut comentariile, foarte bine conturate si inteligente. V-a luat ceva timp si cunostinte sa scrieti atat de spiritual si complex. Felicitari, aveti multe like-uri, tineti-o tot asa.

   
 11. Draga Mariana mesajul meu se refera la frumusetea interioara si exterioara a femeii obisnuite care poate fi oricine si poate face orice in relatia ei cu propria familie- cuplu. Ma refeream la femeia ce isi vede de viata de familie si profesie fara a isi dori a experimenta unitatea in diversitate masculina, ca un mod de a incerca placeri diverse indiferent cum se denumesc – asa cum rezulta din articolul din site ca o forma de manifestarea a tuturor placerilor. O femeie obisnuita are viata foarte plina de o multime de activitati de la obligatorii, la creative zilnic fara a avea vre-o data timp a se plictisi. Asa am simtit eu ca este o forma de elogiu feminin general si ceva din ceea se intampla, ca familia este si sursa marilor bucurii dar si a marilor tristeti. O femeie responsabila fata de sine, relatia sa si familia ei …nu este publica si darnica in ceea ce se ofera teoretic si practic doar partenerului de viata , exista o morala, un autorespect sau cel putin existau… acum orice este modern si justificabil si iertabil de ambele parti , asa ca la intrecere prietenesca. Am lasat sa transpara din text… dar….probabil nu am fost prea clara. Da, tot ce scriu sunt parerile mele fata de ceva propus sau fata de ceva ce mi-a atras atentia si cred ca am o parere care doresc sa o exprim in scris. Nu sunt nici ghicitoare in vietile altora , nici in intentile autorului, care sunt in spatele cuvintelor si nici nu ma deranjeaza parerile oricui despre ce scriu eu. Nu suntem la cea mai buna rezolvare, interpretare sau comenatariu si nici vre-o forma de concurs. Fiecare comenteaza ce simte , ce stie, ce poate, atat cat vrea si il reprezinta. Daca dintr-un raspuns vreau sa iau atacul la persoana deoarece este o alta parere este simplu…dar…. de ce, cand poate asta simte autorul…deci….citesc pana la capat si caut sa inteleg fiecare cuvant si fraza in asa fel incat sa inteleg tot mesajul… care apartine oricum integral autorului si modul lui de exprimare a unei stari, emotii, intelegere sau neintelegere a unui text. Fiecare suntem doar in mintea noastra si in propriile credinte cu toate efectele vizibile si invizibile. Uneori reusim sa mai si comunicam. Faptul ca suntem diferiti si vedem sau intelegem diferit este un mare atu al acestui site care ne gazduieste toate variantele. Suntem asemanatori si diferiti ca si pe strada, ca si in viata.

   
 12. Draga doamna nu imi lipseste nimic…sunt o femeie libera.. deci fac ce vreau… si nu deranjez pe nimeni si nu imi cladesc fericirea mea pe nefericirea altuia. Stiu din propria-mi experienta ce am simtit eu cand partenerul meu poleniza… si ceea, ce mie nu imi place alteia nu am de ce ii face si nu cred cand se spune ca nu se afla – se simte. Sunt si explicatii stiintifice, dar nu e cazul sa dezvolt. Viata „pe furate” produce afectiuni grave. Cred in relatiile intre doi oameni care se privesc in ochi si isi spun adevarul – si asta se simte, cat si in libertatea de a fi impreuna pentru ca ne simtim bine si asta ne dorim si ne este suficient. Nu cred ca o relatie se tine prin acte sau slujbe, daca fiecare isi traieste viata cu cine vrea, cand vrea din X motive. Deci o relatie doar intre doi oameni – aceeasi oameni – din punctul meu de vedere el si ea, este o forma de sanatate fizica, mentala, emotionala, o relatie completa , de buna voie cu partenerul pe care il numesc „de viata” atat cat ne este dat sau suntem dispusi sa ne respectam si sa ne iubim. Pentru mine este o motivatie puternica de a ma recalibra, de a ma bucura chiar si cand nu sunt in cei mai buni parametrii, desi o fac oricum – dar sa ma las rasfatata , valabila si reciproca. Viata este frumoasa in doi si asta tine de fiecare in parte ce este dispus sa puna intr-o relatie. Cu siguranta toti avem si bune si mai putin bune – asa incat este frumoasa si aceasta cautare a potrivirilor. De la o varsta toti avem in spate povesti mai vesele sau mai triste si un numar mai mare sau mai mic, mai vizibil sau nu, de cicatrici. De asemenea diversi membrii ai familiei pe care iubim dar pe care cautam sa nu le permitem pe cat posibil sa ne aranjeze si sa ne conditioneze ei viata. Uneori putem sa ne intelegem mai bine de la distanta si sa traim doar vacantele si weekendu-rile impreuna. Nu sunt expert in viata nimanui si in a mea inca invat. Interesant pentru mine este sa constat ca orice as scrie cineva se simte … afectat… desi e doar un comentariu la ceva scris de el/ea……nimic altceva….dar trage niste concluzii…..fiecare dupa cum simte.

   
  1. Eu recunosc, imi lipseste cate ceva… sentimentul de incredere, afectiune, siguranta…Tocmai de aceea ma aflu aici, pe acest site..de suflet.
   D-voastra?

    
 13. Draga Mariana de cand ma stiu mi s-a spus ca primele cuvinte dupa cele obisnuite mama, tata, apa, papa si bebe – adica personalitatea mea – i-am innebunit pe toti cu intrebarea „de ce” si nu ma multumeam sa fac ceva, daca nu mi se explica de ce. Am avut sansa de a fi iubita asa si sa mi se explice responsabil de catre cei ce m-au crescut cu multa rabdare si daruire tot ceea ce doream sa stiu si mai ales m-au invatat sa imi caut raspunsuri studiind si cititind comparativ, ca sa inteleg care este de fapt adevarul si ce anume a rezistat timpului sau care au fost efectele unui fenomen. Langa ei am invatat ordinea, unicitatea oamenilor, raspunderea dar si consecintele propriilor mele greseli si neascultari ca fiind de fapt consecinta orgoliilor si ambitiilor mele necugetate de copil, dar mi-au permis sa experimentez multe din cele ce mi-au trecut prin minte a face. Si mai ales m-au invatat a calatorii si a iubii acesta tara cu tot ceea ce inseamna ea, ca fiind o parte integranta din mine si eu din ea. Mi-au calauzit pasii pe relialitate ca sa vad rezultatele imediate. Asta nu inseamna ca oricat de bine intentionata am fost si oricat am studiat inainte, nu am facut greseli. Am fost o fata cam baiat bucurandu-ma sa ma catar in copaci, sa joc fotbal cu baietii dar sa si gatesc fel de fel de bunataturi sau sa lucrez uneori fel de fel de cusaturi sau mici obiecte de artizanat. Ai mei aveau un concept ” cand stai, sa nu iti stea mainile si cand iti sta mainile, sa iti mearga capul cu folos”. Toate aceste invaturi cat si modul cum ei se comportau intre ei , cu familia si cu cei pe care ii ingrijeau sau ii ajutau a se insanatosi – au fost universul meu din care mai tarziu cand greutatile au navalit m-au invatat sa raman in picioare om intreg. Viata nu m-a scutit de diverse experiente dar am gasit puterea in mine si in invataturile primite. Ani de zile eu mi-am luat deciziile pana cand am divortat de primul sot dupa doauazeci de ani, doi copii si ceva faima profesionala si bunuri materiale. La un moment dat am zis si eu ca toata lumea … altii poate au dreptate., am predat fraiele noului sot ( lucram in acelasi domeniu dar pe pozitii diferite, raspunderea totala fiind a mea) pe incredere ca sa imi acord un timp pentru maternitate .. si atunci m-am prabusit… atunci cand mi-am cedat viata si responsabilitatea persoanei mele si a celor ce depindeau de mine in mana altuia….. chiar daca nu era oficial declarat … devenisem sclava. Deci…dupa plecarea fetitei mele( nu reiau subiectul) am luat drumul tuturor manastirilor, religiilor, spiritualilor… psihologilor si cu cat ii ascutam mai mult cu atat realizam in ce mocirla ma bagam mai tare deoarece devenisem o leguma buna de stors si de manipulat fara personalitate. Iar cand am vazut si comportamentul fostului, plecat pe cale devenirii si ca mi-am neglijat raspunderile avand incredere in el… si au aparut craterele datoriilor create si distrugerea reputatiei , lumea considerandu-ma deja… dusa pe plaiurile mioritice …. am realizat ca m-am indepartat de tot ceea ce in 40 de ani creasem. A fost un moment in care nu mai aveam nimic si aratam ca o stafie. In acea noapte am visat-o pe cea care m-a crescut si am avut un lung dialog analizandu-mi viata si ceea ce fac. Am inteles ca inca sunt, pentru ca am multe de facut si ca multe femei trec asemeni mie prin greutati dar poate ca si mine se prabusesc si eu nu am voie….. mi-am adus aminte de toate invataturile si m-am ridicat. Am simtit ca asta trebuie sa fac atat pentru fetele mele carora le sunt un model de viata viu si sunt obligata fata de ele sa le fiu un exemplu si sa ma ridic pentru ca astfel vor invata si ele cum, cand viata le va izbii ca sunt solutii si ca … sunt puternice. Am citit si am luptat cu mine sa imi revin sa imi adun puterile si gandurile si toata stiinta pentru ca am simtit in toata fiinta mea ca toate aceste incercari au un rost, in a imi testa cine sunt de fapt si care este darul meu de daruit lumii. Eu am facut banii ,eu i-am pierdut cand am delegat si eu ma ridic si imi achit pe rand datoriile. Ma simt libera desi nu-mi este usor dar stiu cine sunt, ce vreau si stiu ca reusesc in fiecare zi indiferent de realitatile care uneori sunt potrivnice. Am invatat sa ma apropii si sa ma despart de oameni cu care am sau nu ceva comun de real folos reciproc. Se schimba vremurile si oamenii, dar valorile raman si se tin minte. Cred ca fiecare om este o valoare in sine nu prin ceea ce are la un moment dat in proprietati. Stiu din propria experienta cum este sa aduni in ani si sa se faca praf in cateva luni. Important este ca sunt sanatosa din toate punctele de vedere si sa pot sa ma ajut pe mine, implinindu-ma, ajutand si pe cele sau cei care trec prin momente dificile sa isi rezolve singuri propriile dureri cu intelepciune si independenta cunoscandu-se pe sine si analizandu-se in realitate. Acest site cu aceste teme sunt foarte importante si nu oricum alese. Din comentariile mele am cautat sa ofer gratuit din stiinta mea si sa invat si de altii cate ceva – poate le este de folos.Sunt parerile mele din experienta de viata traita aici in aceste timpuri si ceea ce s-a intamplat de 48 de ani incoace. Si da nu imi lipseste nimic – mi le creez zilnic impreuna cu cei ce nici macar nu stiu decat ca ne sustinem reciproc si speram sa readucem Romania la valoarea ei prin ceea ce stim si facem zilnic cu pasiune si bucurie indiferent de greutatile zilnice, gasind solutii practice. Cu drag si cu respect.

   
 14. Ca o „intamplare” pe postul Euforia este un film care mi-a marcat existenta „Sapte ani in Tibet” ca si ulterior filmul „Avatar” care are la baza stiinta Anticilor fata in fata cu realitatile si interesele moderne.

   

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

https://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/angel.gif 
https://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1zambet-mare.gif 
https://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1hohot de ras.gif 
https://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dracusor.gif 
https://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/ganduri.gif 
https://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1Astept.gif 
https://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1Bataile inimii.gif 
more...
 

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back To Top