skip to Main Content
0744.135.444 Redactia@filedelumina.ro

Calendar greco-catolic 2015

 

 

La mulți ani 2015!

Iată că am pășit în acest nou an în care sperăm ca toleranța, căldura sufletească și compasiunea să fie în inimile tuturor. File de Lumină își dorește să fie un loc unde oricine este interesat de bine, de frumos, de evoliția sa spirituală să pășească cu încredere și să se simtă acasă.

Orice religie ai avea, în orice ai crede, indiferent dacă te ghidezi sau nu după învățăturile din cărțile sfinte ale unei anumite religii, aici suntem cu toții prieteni și frați.

CALENDARUL GRECO-CATOLIC 2015

Dacă aveți nevoie să-l consultați, îl găsiți la noi. Sperăm să vă fie de folos.

Apăsați pe luna pe care doriți să o vedeți si veți fi direcționați exact la ea.

IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE, MAI, IUNIE,
IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE

IANUARIE

1 J TĂIEREA ÎMPREJUR A DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS. Sf. Vasile cel Mare. Lit. Sf. Vasile cel Mare; EvU Io 10,9-16; Ap Col 2,8-12 şi Evr 13,17-21; Ev Lc 2,20-21.40-52 şi Io 10,9-16. Anul Nou civil. Te Deum.
2 V Sf. papă Silvestru. Harţi.
3 S Pf. Malahia; Sf. m. Gordiu.
4 D DUMINICA DINAINTEA BOTEZULUI DOMNULUI. Adunarea celor 70 Apostoli. Cuv. Teoctist. G 5; EvÎ 8; Ap 2Tim 4,5-8; Ev Mc 1,1-8.
5 L Ajunul Botezului Domnului. Sf. m. Teopempt şi Teona; Cuv. Sinclitica. Post şi ajun.
6 M BOTEZUL DOMNULUI (Boboteaza). Sfinţirea Mare a apei. EvU Mc 1,9-11; Ap Tit 2,11-14.3,4-7; Ev Mt 3,13-17.
7 M SF. IOAN BOTEZĂTORUL; Sf. Nichita de Remesiana, apostolul daco-romanilor. EvU Mc 1,7-11; Ap Fap 19,1-8; Ev Io 1,29-34.
8 J Cuv. Gheorghe Hozevitul; Cuv. Domnica.
9 V Sf. m. Polieuct.
10 S Sf. Grigore de Nissa; Cuv. pr. Marcian; Sf. ep. Domeţian.
11 D DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI. Cuv. Teodosie cel Mare. G 6; EvÎ 9; Ap Ef 4,7-13; Ev Mt 4,12-17.
12 L Sf. m. Tatiana.
13 M Sf. m. Ermil şi Stratonic.
14 M Cuv. m. din Sinai şi Rait.
15 J Cuv. Pavel din Teba; Ioan Colibaşul.
16 V Cinstirea lanţului Sf. Apostol Petru.
17 S Cuv. Antonie cel Mare.
18 D DUMINICA 29 dR (a Vindecării celor 10 leproşi). Sf. aep. Atanasie şi Chiril. G 7; EvÎ 10; Ap Col 3,4-11; Ev Lc 17,12-19. Începe Octava de rugăciune pentru unitatea creştinilor.
19 L Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. aep. Arsenie.
20 M Sf. Eftimie cel Mare.
21 M Cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. m. Neofit; [Sf. m. Agneza].
22 J Sf. ap. Timotei; Sf. m. Anastasie Persanul.
23 V Sf. m. Clement şi Agatanghel.
24 S Cuv. Xenia; [Sf. ep. Francisc de Sales].
25 D DUMINICA 32 dR (a lui Zaheu). Sf. aep. Grigore din Nazianz; ep. m. Bretanion din Tomis. G 8; EvÎ 11; Ap 1Tim 4,9-15; Ev Lc 19,1-10. Se încheie Octava de rugăciune pentru unitatea creştinilor.
26 L Cuv. Xenofont şi familia sa.
27 M Aducerea moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur.
28 M Cuv. Efrem Sirul; [Sf. Toma de Aquino].
29 J Aducerea moaştelor Sf. ep. Ignaţiu Teoforul.
30 V SF. TREI IERARHI: VASILE CEL MARE, GRIGORE TEOLOGUL ŞI IOAN GURĂ DE AUR; Sf. m. papă Hipolit. EvU Io 10,9-16; Ap Evr 13,7-16; Ev Mt 5,14-19.
31 S Sf. m. Chir şi Ioan, doctori fără plată; [Sf. Ioan Bosco].


Comp_2

FEBRUARIE

1 D DUMINICA 33 dR (a Vameşului şi fariseului). Sf. m. Trifon. G 1; EvÎ 1; Ap 2Tim 3,10-15; Ev Lc 18,10-14.
2 L ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI ÎN TEMPLU. Ziua Vieţii Consacrate. EvU Lc 2,25-32; Ap Evr 7,7-17; Ev Lc 2,22-40.
3 M Dreptul Simeon şi profetesa Ana.
4 M Cuv. Isidor Pelusiotul. Harţi.
5 J Sf. m. Agata.
6 V Sf. ep. Vucol al Smirnei; Sf. m. Iulian. Harţi.
7 S Sf. ep. Partenie; Cuv. Luca.
8 D DUMINICA 34 dR (a Fiului risipitor). Sf. m. Teodor Stratilat; Pf. Zaharia. G 2; EvÎ 2; Ap 1Cor 6,12-20; Ev Lc 15,11-32.
9 L Sf. m. Nichifor.
10 M Sf. m. Haralambie; [Sf. Scolastica].
11 M Sf. ep. m. Vlasie; [Prima apariţie a Sfintei Fecioare la Lourdes – 1858].
12 J Sf. aep. Meletie al Antiohiei.
13 V Cuv. Martinian.
14 S Cuv. Auxenţiu; [Chiril şi Metodiu – patronii Europei]. Pomenirea tuturor morţilor.
15 D DUMINICA LĂSATULUI SEC DE CARNE (a Înfricoşătoarei judecăţi). Sf. ap. Onisim. G 3; EvÎ 3; Ap 1Cor 8,8-9,2; Ev Mt 25,31-46.
16 L Sf. m. Pamfil şi cei împreună cu el.
17 M Sf. m. Teodor Tiron.
18 M Sf. papă Leon; [Sf. Bernadeta Soubirou]. Harţi lactate.
19 J Sf. ap. Arhip, Filimon şi Apfia.
20 V Sf. ep. Leon al Cataniei. Harţi lactate.
21 S Cuv. Timotei; Sf. Eustatie al Antiochiei. Pomenirea tuturor cuvioşilor sihaştri şi călugări.
22 D DUMINICA LĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ (a Izgonirii lui Adam din Rai). Aflarea moaştelor martirilor din Eughenion. G 4; EvÎ 4; Ap Rm 13,11-14; 15,1-4; Ev Mt 6,14-21.
23 L Sf. ep. m. Policarp al Smirnei. Începe Postul Mare. Post şi ajun.
24 M Întâia şi a doua găsire a capului Sf. Ioan Botezătorul.
25 M Sf. aep. Tarasie al Constantinopolului.
26 J Sf. ep. Porfirie al Gazei.
27 V Cuv. Procopie Decapolitul.
28 S Cuv. m. Vasile; Cuv. Casian Romanul. Pomenirea morţilor.


Comp_2

MARTIE

1 D DUMINICA 1 DIN POST (a Dreptei credinţe sau a Ortodoxiei). Cuv. m. Eudochia. G 5; EvÎ 5; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 11,24-26.32-40; Ev Io 1,43-51.
2 L Sf. ep. m. Teodot al Cirenei.
3 M Sf. m. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc.
4 M Cuv. Gherasim de la Iordan.
5 J Cuv. m. Conon.
6 V Cei 42 m. din Amoreea.
7 S Sf. ep. m. Efrem, Vasile, Eugen, Agatodor, Capiton, Eterin şi Elpidiu din Cherson. Pomenirea morţilor.
8 D DUMINICA 2 DIN POST (a Sf. Grigore Palamas). Sf. ep. Teofilact al Nicomidiei. G 6; EvÎ 6; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 1,10-2,3; Ev Mc 2,1-12.
9 L Sf. 40 m. din Lacul Sebaste.
10 M Sf. m. Quadrat, Ciprian şi Dionisie.
11 M Sf. aep. Sofronie al Ierusalimului.
12 J Cuv. Teofan; Sf. papă Grigore Dialogul.
13 V Aducerea moaştelor sf. aep. Nichifor.
14 S Cuv. Benedict de Nursia, patronul Europei; Sf. pr. m. Alexandru. Pomenirea morţilor.
15 D DUMINICA 3 DIN POST (a Sfintei Cruci). Sf. m. Agapie şi cei împreună cu el. G 7; EvÎ 7; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 4,14-5,6; Ev Mc 8,34-9,1.
16 L Sf. m. Sabin Egipteanul.
17 M Sf. Alexie, Omul lui Dumnezeu.
18 M Sf. aep. Chiril al Ierusalimului.
19 J Sf. m. Hrisant şi Daria; [Sf. Iosif, patronul Bisericii Universale].
20 V Cuv. m. ucişi în Mănăstirea Sf. Sava.
21 S Cuv. ep. Iacob Mărturisitorul. Pomenirea morţilor.
22 D DUMINICA 4 DIN POST (a Cuv. Ioan Scărarul). Sf. pr. m. Vasile. G 8; EvÎ 8; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 6,13-20; Ev Mc 9,17-32.
23 L Cuv. m. Nicon şi cei 199 învăţăcei.
24 M Cuv. Zaharia.
25 M BUNAVESTIRE. EvU Lc 1,39-49.56; Lit. Sf. Ioan Gură de Aur; Ap Evr 2,11-18; Ev Lc 1,24-38.
26 J Serbarea Sf. Arhanghel Gavril.
27 V Cuv. m. Matrona din Tesalonic.
28 S Cuv. Ştefan Taumaturgul; Cuv. Ilarion cel Nou. Pomenirea morţilor.
29 D DUMINICA 5 DIN POST (a Cuv. Maria Egipteanca). Sf. ep. Marcu al Aretusei; diac. Chiril şi cei împreună cu ei. G 1; EvÎ 9; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 9,11-14; Ev Mc 10,32-45.
30 L Cuv. Ioan Scărarul.
31 M Sf. ep. m. Ipatie al Gangrei.


Comp_2

APRILIE

1 M Cuv. Maria Egipteanca.
2 J Cuv. Tit Taumaturgul.
3 V Cuv. Nichita Mărturisitorul.
4 S Sâmbăta Sf. şi dreptului Lazăr. Sf. m. Teodul şi Agatopod; Cuv. Gheorghe şi Iosif Imnograful. Pomenirea morţilor.
5 D DUMINICA 6 DIN POST (Duminica Floriilor sau a Intrării Domnului în Ierusalim). Sf. m. Claudiu, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Nichifor şi Serapion. EvU Mt 21,1-11.15-17; Sfinţirea ramurilor; Lit. Sf. Ioan Gură de Aur; Ap Fil 4,4-9; Ev Io 12,1-18.
6 L Sf. aep. Eutichie; Sf. ep. m. Irineu de Sirmium. Începe Săptămâna Mare.
7 M Cuv. ep. Gheorghe Mărturisitorul şi m. Caliopie.
8 M Sf. ap. Irodion, Agab, Ruf, Asincrit, Flegon şi Hermas – apostoli din cei 70; Sf. papă Celestin.
9 J Sfânta şi Marea Joi (Cina cea de taină, Spălarea picioarelor). Sf. m. Eupsihie din Cezareea. Cele 12 Evanghelii ale Patimilor Domnului.
10 V Sfânta şi Marea Vineri (Patimile şi moartea Domnului). Sf. m. Terentie, Maxim, Macarie, Pompei, African şi cei împreună cu ei; [Sf. Gemma Galgani]. Zi aliturgică. Prohodul Domnului. Post şi ajun. Colecta „Pro Terra Sancta” (pentru opere şi organizaţii din Ţara Sfântă).
11 S Sfânta şi Marea Sâmbătă (Isus în mormânt). Sf. ep. m. Antipa al Pergamului.
12 D DUMINICA ÎNVIERII DOMNULUI ŞI DUMNEZEULUI NOSTRU ISUS HRISTOS (Sf. Paşti). Sf. ep. Vasile de Parion şi Sf. Sava de la Buzău. Slujba Învierii. EvU Mt 28,1-16; Ap Fap 1,1-8; Ev Io 1,1-17; Ev la Vecernie: Io 20,19-25 (lectura în stihuri şi diferite limbi).
13 L A II-a zi de Paşti. Sf. papă m. Martin. EvU Lc 21,12-19; Ap Fap 1,12-17.21-26; Ev Io 1,18-28.
14 M A III-a zi de Paşti. Sf. ap. Aristarh, Pud şi Trofim – apostoli din cei 70. Ap Fap 2,14-21; Ev Lc 24,12-35.
15 M Sf. m. Crescent. Harţi.
16 J Sf. m. Agapia, Irina şi Hionia.
17 V Sf. ep. m. Simeon şi cei împreună cu el; Cuv. ep. Acachie; Sf. papă Agapet. Harţi.
18 S Cuv. Ioan.
19 D DUMINICA 2 DUPĂ PAŞTI (a Tomii). Sf. pr. m. Pafnutie; Cuv. Ioan Paleolavritul. G 1; EvÎ 1; Ap Fap 5,12-20; Ev Io 20,19-31.
20 L Cuv. Teodor Trihina; Sf. Teotim de Tomis.
21 M Sf. ep. m. Ianuarie şi cei împreună cu el; Sf. pr. m. Teodor din Perga Pamfiliei.
22 M Cuv. m. Teodor.
23 J SF. MARE MUCENIC GHEORGHE. EvU Lc 21,12-19; Ap Fap 12,1-11; Io 15,17-16,2.
24 V Sf. m. Sava Stratilat; Cuv. Elisabeta Taumaturga.
25 S Sf. ap. şi ev. Marcu.
26 D DUMINICA 3 DUPĂ PAŞTI (a Mironosiţelor). Sf. ep. m. Vasile al Amasiei. G 2; EvÎ 4; Ap Fap 6,1-7; Ev Mc 15,43-16,8.
27 L Sf. ep. m. Simeon, rudenia Domnului.
28 M Sf. ap. Iason şi Sosipatru, din cei 70; Sf. m. Dada, Maxim şi Quintilian.
29 M Sf. 9 m. din Cizic; Cuv. Memnon Taumaturgul; [Sf. Ecaterina de Siena – patroana Europei].
30 J Sf. ap. m. Iacob cel Mare.

 


Comp_2

MAI

1 V Pf. Ieremia; [Sf. Iosif Muncitorul].
2 S Aducerea la Constantinopol a moaştelor Sf. Atanasie cel Mare.
3 D DUMINICA 4 DUPĂ PAŞTI (a Slăbănogului). Sf. m. Timotei şi Maura. G 3; EvÎ 5; Ap Fap 9,32-42; Ev Io 5,1-15.
4 L Sf. m. Pelaghia.
5 M Sf. m. Irina.
6 M Dreptul Iov, mult-răbdătorul.
7 J Arătarea pe cer a Sf. Cruci la Ierusalim; Sf. m. Acachie.
8 V Sf. ap. şi ev. Ioan; Cuv. Arsenie cel Mare; [Fer. Ieremia Valahul].
9 S Pf. Isaia; Sf. m. Hristofor.
10 D DUMINICA 5 DUPĂ PAŞTI (a Samarinencei). Sf. Simon Zelotul. G 4; EvÎ 7; Ap Fap 11,19-30; Ev Io 4,5-42.
11 L Sf. m. Mochie.
12 M Sf. ep. Epifanie; Sf. Gherman al Constantinopolului.
13 M Sf. m. Glicheria; [Apariţia Maicii Domnului la Fatima -1917].
14 J Sf. m. Isidor din Chios.
15 V Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. aep. Ahile al Larissei, Taumaturgul.
16 S Cuv. Teodor cel Sfinţit; [Sf. Ioan Nepomuk; Fer. Vladimir Ghika].
17 D DUMINICA 6 DUPĂ PAŞTI (a Orbului). Sf. ap. Andronic şi cei împreună cu el; Sf. Iunia; [Fer. Scheffler János]. G 5; EvÎ 8; Ap Fap 16,16-34; Ev Io 9,1-38.
18 L Sf. Petru, Dionisie, Cristina, Andrei, Pavel, Benedim, Paulin şi Heraclie.
19 M Sf. ep. Patriciu şi cei împreună cu el.
20 M Sf. m. Talaleu.
21 J ÎNĂLŢAREA DOMNULUI ŞI DUMNEZEULUI NOSTRU ISUS HRISTOS. Sf. Împăraţi Constantin şi Elena. EvU EvÎ 3; Ap Fap 1,1-12; Ev Lc 24,36-53. Ziua Eroilor Neamului.
22 V Sf. m. Vasilisc; [Sf. Rita de Cascia].
23 S Cuv. ep. m. Mihail.
24 D DUMINICA 7 DUPĂ PAŞTI (a Rugăciunii lui Isus pentru unitate şi a Sf. Părinţi de la Niceea). Cuv. Simeon din Muntele Minunat. G 6; EvÎ 10; Ap Fap 20,16-18.28-36; Ev Io 17,1-13.
25 L A treia aflare a capului Sf. Ioan Botezătorul.
26 M Sf. ap. Carp din cei 70; [Sf. Filip Neri].
27 M Sf. m. Eladie; Sf. Iuliu Veteranul.
28 J Sf. ep. m. Eutichie.
29 V Cuv. m. Teodosia.
30 S Cuv. Isachie. Pomenirea morţilor.
31 D DUMINICA COBORÂRII SF. SPIRIT – RUSALIILE. Sf. m. Ermie. EvU Io 20,19-23; Ap Fap 2,1-11; Ev Io 7,37-53; 8,12. La Vecernie: rugăciunea cu îngenunchere.

 


Comp_2

IUNIE

1 L SF. TREIME. Sf. m. Iustin Filosoful şi cei împreună cu el. EvU Io 20,19-23; Ap Ef 5,8-19; Ev Mt 18,10-20.
2 M Sf. aep. Nichifor al Constantinopolului.
3 M Sf. m. Lucilian şi Paula cu fiii lor. Harţi.
4 J Sf. aep. Mitrofan; Sf. m. Zoticos, Attalos, Camasis şi Filipos din Niculiţel.
5 V Sf. ep. m. Dorotei al Tirului. Harţi.
6 S Cuv. Visarion Taumaturgul; Cuv. Ilarion cel Nou.
7 D DUMINICA 1 dR (a Tuturor sfinţilor). Sf. ep. m. Teodot al Ancirei. G 8; EvÎ 1; Ap Evr 11,33-12,2; Ev Mt 10,32-35.37-38; 19,27-30.
8 L Aducerea moaştelor Sf. Teodor Stratilat. Începe Postul Sfinţilor ap. Petru şi Pavel.
9 M Sf. aep. Chiril al Alexandriei.
10 M Sf. m. Alexandru şi Antonin; Sf. ep. m. Timotei.
11 J Sf. ap. Bartolomeu şi Barnaba.
12 V Cuv. Onofrei; Cuv. Petru Atonitul.
13 S Sf. m. Achilina; Sf. ep. Trifilie; [Sf. Anton de Padova].
14 D DUMINICA 2 dR (a Chemării primilor apostoli). Pf. Eliseu; Sf. aep. Metodie. G 1; EvÎ 2; Ap Rm 2,10-16; Ev Mt 4,18-23.
15 L Pf. Amos; Sf. Ieronim.
16 M Sf. ep. Tihon Taumaturgul.
17 M Sf. m. Manuel, Sabel şi Ismael.
18 J Sf. m. Leontie.
19 V Sf. ap. Iuda Tadeul.
20 S Sf. ep. m. Metodie.
21 D DUMINICA 3 dR (a Predicii de pe munte). Sf. m. Iulian din Tars. G 2; EvÎ 3; Ap Rm 5,1-10; Ev Mt 6,22-33.
22 L Sf. ep. m. Eusebiu; [Sf. Paulin de Nola].
23 M Sf. m. Agripina.
24 M NAŞTEREA SF. IOAN BOTEZĂTORUL (Sânzienele). EvU Lc 1,24-25.57-68.76.80; Ap Rm 13,11-14,4; Ev Lc 1,1-25.57-68.76.80.
25 J Cuv. m. Febronia.
26 V Cuv. David.
27 S Cuv. Samson, primitorul de străini.
28 D DUMINICA 4 dR (a Vindecării slugii sutaşului). Aducerea la Roma a moaştelor Sf. Chir şi Ioan, doctori fără arginţi. G 3; EvÎ 4; Ap Rm 6,18-23; Ev Mt 8,5-14.
29 L SF. APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL. EvU Io 21,1-14; Ap 2Cor 11,21-12,9; Ev Mt 16,13-19. Colecta Sf. Petru (pentru opere de caritate).
30 M Serbarea celor 12 Apostoli.

 


Comp_2

IULIE

1 M Sf. m. Cosma şi Damian, doctori fără plată.
2 J Aşezarea veşmântului Maicii Domnului în Vlaherne.
3 V Sf. m. Iacint; Sf. aep. Anatolie.
4 S Sf. aep. Andrei Cretanul.
5 D DUMINICA 5 dR (a Vindecării celor doi îndrăciţi din Gadara). Sf. Marta, mama Sf. Simeon; Cuv. Atanasie Atonitul; Cuv. Lampadie Taumaturgul. G 4; EvÎ 5; Ap Rm 10,1-10; Ev Mt 8,28-9,1.
6 L Cuv. Sisoe cel Mare; [Sf. Maria Goretti].
7 M Cuv. Toma; Cuv. Acachie; Sf. m. Chiriachi.
8 M Sf. m. Procopie.
9 J Sf. ep. m. Pancraţiu.
10 V Sf. m. ucişi la Nicopole, Armenia.
11 S Sf. m. Eufemia.
12 D DUMINICA 6 dR (a Vindecării slăbănogului din Capernaum). Sf. m. Proclu şi Ilarie. G 5; EvÎ 6; Ap Rm 12,6-14; Ev Mt 9,1-8.
13 L Sf. Arh. Gavril; Cuv. Ştefan Savaitul.
14 M Sf. ap. Aquila, din cei 70; Sf. aep. Iosif Mărturisitorul.
15 M Sf. m. Chiriac şi mama sa Iulita.
16 J Sf. m. Atinoghen şi cei 10 discipoli; [Sfânta Fecioară Maria, Regina Carmelului].
17 V Sf. m. Marina.
18 S Sf. m. Emilian din Durostorum.
19 D DUMINICA 7 dR (a Vindecării celor doi orbi şi a Sf. Părinţi de la primele şase sinoade ecumenice). Cuv. Macrina; Cuv. Die. G 6; EvÎ 7; Ap Rm 15,1-7 şi Tit 3,8-15; Ev Mt 9,27-35 şi Io 17,1-13.
20 L SF. PF. ILIE TESVITEANUL. EvU Lc 4,22-30; Ap Iac 5,10-20; Ev Lc 4,22-30.
21 M Cuv. Simeon şi Ioan.
22 M Sf. Maria Magdalena.
23 J Aducerea moaştelor în Constantinopol a Sf. m. Foca; Pf. Ezechiel; [Sf. Brigitta, patroana Europei].
24 V Sf. m. Cristina.
25 S Adormirea Sf. Ana, mama Maicii Domnului; Cuv. Olimpiada şi Eupraxia.
26 D DUMINICA 8 dR (a Înmulţirii celor 5 pâini şi 2 peşti). Sf. m. Ermolau, Ermip şi Ermocrat; Sf. m. Paraschiva. G 7; EvÎ 8; Ap 1Cor 1,10-17; Ev Mt 14,14-22.
27 L Sf. m. Pantelimon, doctor fără plată.
28 M Sf. diac. ap. Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena.
29 M Sf. m. Calinic şi Teodota.
30 J Sf. ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic, din cei 70.
31 V Sf. Evdochim; [Sf. Ignaţiu de Loyola].

 


Comp_2

AUGUST

1 S Scoaterea Sf. Cruci; Cei 7 prunci m. Macabei, mama lor Salomoni şi învăţătorul lor Eliazar; [Sf. ep. Alfons Maria de Liguori]. Începe Postul Sfintei Marii.
2 D DUMINICA 9 dR (a Umblării lui Isus pe ape). Aducerea moaştelor Sf. m. arhid. Ştefan la Ierusalim. G 8; EvÎ 9; Ap 1Cor 3,9-17; Ev Mt 14,22-34.
3 L Sf. Isachie; Sf. Dalmat; Sf. Faust.
4 M Cei 7 tineri m. din Efes; Cuv. m. Evdochia; [Sf. pr. Ioan Maria Vianney].
5 M Sf. m. Eusignie; Sf. papă Fabian.
6 J SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS. EvU Lc 9,28-36; Ap 2Pt 1,10-19; Ev Mt 17,1-9.
7 V Cuv. m. Dometie Persul.
8 S Sf. ep. m. Emilian; [Sf. Dominic].
9 D DUMINICA 10 dR (a Vindecării unui lunatic). Sf. ap. Matia; [Sf. Tereza Benedicta a Crucii (Edith Stein), patroana Europei]. G 1; EvÎ 10; Ap 1Cor 4,9-16; Ev Mt 17,14-23.
10 L Sf. arhidiac. m. Laurenţiu.
11 M Sf. m. Euplu; [Sf. Clara de Assisi].
12 M Sf. m. Fotie şi Anicet.
13 J Aducerea moaştelor Sf. Maxim Mărturisitorul la Constantinopol.
14 V Pf. Micheia; [Sf. Maximilian Kolbe].
15 S ADORMIREA MAICII DOMNULUI. EvU Lc 1,39-49.56; Ap Fil 2,5-11; Ev Lc 10,38-42; 11,27-28.
16 D DUMINICA 11 dR (a Datornicului nemilostiv). Aducerea de la Edesa la Constantinopol a icoanei nefăcută de mână a Domnului nostru Isus Hristos; Sf. m. Diomid. G 2; EvÎ 11; Ap 1Cor 9,2-12; Ev Mt 18,23-35.
17 L Sf. m. Miron.
18 M Sf. m. Flor şi Laur.
19 M Sf. m. Andrei Stratilat şi cei împreună cu el.
20 J Pf. Samuil; [Sf. Bernard].
21 V Sf. ap. Tadeul; Sf. m. Vassa şi fiii ei; [Sf. papă Pius X].
22 S Sf. m. Agatonic şi cei împreună cu el; [Sfânta Fecioară Maria Regină].
23 D DUMINICA 12 dR (a Tânărului bogat). Sf. m. Lup; Sf. ep. m. Irineu de Lyon. G 3; EvÎ 1; Ap 1Cor 15,1-11; Ev Mt 19,16-26.
24 L Sf. ep. m. Eutihie.
25 M Aducerea în Veneţia a moaştelor Sf. ap. Bartolomeu; Amintirea Sf. ap. Tit.
26 M Sf. m. Adrian şi Natalia.
27 J Cuv. Pimen; [Sf. Monica, mama Sf. Augustin].
28 V Cuv. Moise Etiopianul; [Sf. ep. Augustin].
29 S TĂIEREA CAPULUI SF. IOAN BOTEZĂTORUL. EvU Mt 14,1-13; Ap Fap 13,25-33; Ev Mc 6,14-30. Post şi ajun.
30 D DUMINICA 13 dR (a Lucrătorilor ucigaşi din vie). Sf. patr. Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou ai Constantinopolului. G 4; EvÎ 2; Ap 1Cor 16,13-24; Ev Mt 21,33-44.
31 L Aşezarea în raclă a brâului Maicii Domnului.

 


Comp_2

SEPTEMBRIE

1 M Cuv. Simeon Stilitul; Serbarea Psf. Născătoare din Miasine; Sf. m. Aitala; Sf. 40 femei m.; Sf. diac. Ammun; Sf. m. Calist, Evod, Ermoghen; Amintirea lui Isus Fiul lui Navi. Indictionul – Începutul anului nou bisericesc.
2 M Sf. m. Mamant; Sf. patr. Ioan Postitorul al Constantinopolului.
3 J Sf. ep. Antim; Cuv. Teoctist.
4 V Sf. ep. m. Vavila; Pf. Moise.
5 S Pf. Zaharia, tatăl Înaintemergătorului.
6 D DUMINICA 14 dR (a Invitaţilor la nuntă). Amintirea minunii din Colose a Sf. Arhanghel Mihail. G 5; EvÎ 3; Ap 2Cor 1,21-2,4; Ev Mt 22,1-14.
7 L Sf. m. Sozont.
8 M NAŞTEREA MAICII DOMNULUI. EvU Lc 1,39-49.56; Ap Fil 2,5-11; Ev Lc 10,38-42; 11,27-28.
9 M Drepţii Ioachim şi Ana, părinţii Maicii Domnului; Sf. m. Severian.
10 J Sf. m. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora.
11 V Cuv. Teodora din Alexandria.
12 S Sf. m. Autonom.
13 D DUMINICA DINAINTEA ÎNĂLŢĂRII SFINTEI CRUCI. Sfinţirea bisericii Învierii din Ierusalim; Sf. m. Corneliu Sutaşul. G 6; EvÎ 4; Ap Gal 6,11-18; Ev Io 3,13-17.
14 L ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI. EvU Io 12,28-36; Ap 1Cor 1,18-24; Ev Io 19,6-11.13-20.25-28.31-35. Post şi ajun.
15 M Sf. m. Nichita Gotul; [Sfânta Fecioară Maria Îndurerată].
16 M Sf. m. Eufemia.
17 J Sf. m. Sofia şi fiicele ei Pistis, Elpis şi Agapis.
18 V Sf. ep. m. Eumenie al Gortinei.
19 S Sf. m. Trofim, Savatie şi Dorimedont.
20 D DUMINICA DUPĂ ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI. Sf. m. Eustaţiu şi Teopista cu fiii lor Agapiu şi Teopist. G 7; EvÎ 5; Ap Gal 2,16-20; Ev Mc 8,34-9,1.
21 L Sf. ap. Quadrat din Magnesia; Sf. Pf. Iona.
22 M Sf. ep. m. Foca.
23 M Conceperea Sf. Ioan Botezătorul; [Sf. Padre Pio].
24 J Sf. m. Tecla.
25 V Cuv. Eufrosina.
26 S Săvârşirea din viaţă a Sf. ap. şi ev. Ioan.
27 D DUMINICA 18 dR (a Pescuirii minunate). Sf. m. Calistrat şi cei împreună cu el; [Sf. Vincenţiu de Paul]. G 8; EvÎ 6; Ap 2Cor 9,6-11; Ev Lc 5,1-11.
28 L Cuv. Hariton Mărturisitorul.
29 M Cuv. Chiriac Sihastrul.
30 M Sf. ep. m. Grigore luminătorul, apostolul armenilor.

 

Comp_2

OCTOMBRIE

1 J Acoperământul Maicii Domnului; Sf. ap. Anania, din cei 70; Cuv. Roman Melodul; [Sf. Tereza a Pruncului Isus].
2 V Sf. ep. Ciprian; Sf. m. Iustina fecioara.
3 S Sf. ep. Dionisie Areopagitul; [Fer. Bogdánffy Szilárd].
4 D DUMINICA 19 dR (a Predicii de pe câmpie). Sf. ep. Ieroteu; [Sf. Francisc de Assisi]. G 1; EvÎ 7; Ap 2Cor 11,31-12,9; Ev Lc 6,31-36.
5 L Sf. Haritina.
6 M Sf. ap. Toma.
7 M Sf. m. Sergiu şi Vach; [Preasfânta Fecioară Maria, Regina Rozariului].
8 J Cuv. Pelaghia.
9 V Sf. ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Andronic şi Atanasia.
10 S Sf. m. Eulampie şi sora sa Eulampia.
11 D DUMINICA 21 dR (a Semănătorului şi a Sf. Părinţi de la sinodul al VII-lea ecumenic de la Niceea, din 787). Sf. ap. Filip, dintre cei 7 diaconi; Cuv. Teofan Mărturisitorul; [Sf. papă Ioan XXIII]. G 2; EvÎ 8; Ap Gal 2,16-20 şi Tit 3,8-15; Ev Lc 8,5-15 şi Io 17,1-13.
12 L Sf. m. Prob, Tarah şi Andronic.
13 M Sf. m. Carp, Papil şi Agatonica.
14 M Sf. m. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Celsie; Cuv. ep. Cosma al Maiumei.
15 J Sf. pr. m. Lucian din Antiohia; [Sf. Tereza de Avila].
16 V Sf. Longin, sutaşul; [Sf. Maria Margareta Alacoque].
17 S Pf. Osea; Cuv. m. Andrei din Creta.
18 D DUMINICA 20 dR (a Învierii fiului văduvei din Nain). Sf. ap. şi ev. Luca. G 3; EvÎ 9; Ap Gal 1,11-19; Ev Lc 7,11-16.
19 L Pf. Ioil; Sf. m. Var.
20 M Sf. m. Artemie.
21 M Cuv. Ilarion cel Mare; [Sf. Ursula].
22 J Sf. ep. Averchie; Cei 7 tineri m. din Efes; [Sf. papă Ioan Paul II].
23 V Sf. ap. Iacob, rudenia Domnului.
24 S Sf. m. Areta şi cei împreună cu el.
25 D DUMINICA 23 dR (a Vindecării îndrăcitului din Gherasa). Sf. m. Marcian şi Martiriu. G 4; EvÎ 10; Ap Ef 2,4-10; Ev Lc 8,26-39. Colecta „Pro Missionibus” (pentru opere misionare).
26 L SF. M. DUMITRU, IZVORÂTORUL DE MIR. EvU Mt 10,16-22; Ap 2Tim 2,1-10; Ev Io 15,17-16,2.
27 M Sf. m. Nestor.
28 M Sf. m. Terenţiu şi Neonila; Cuv. Ştefan Savaitul.
29 J Cuv. m. Anastasia Romana; Cuv. Avramie.
30 V Sf. m. Zenovie şi sora sa Zenovia.
31 S Sf. ap. Stahie, Apelie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis, din cei 70; Sf. m. Epimah.

 


Comp_2

 

NOIEMBRIE

1 D DUMINICA 22 dR (a Bogatului nemilostiv). Sf. m. Cosma şi Damian, doctori fără plată. G 5; EvÎ 11; Ap Gal 6,11-18; Ev Lc 16,19-31.
2 L Sf. m. Achindin, Pegasie, Aftonie, Elpidifor şi Anempodist.
3 M Sf. m. Achepsima; Sf. m. Aitala şi Iosif.
4 M Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. ep. m. Nicandru; Sf. pr. m. Ermeu; [Sf. Carol Borromeul].
5 J Sf. Galaction şi Epistimia.
6 V Sf. aep. Pavel Mărturisitorul.
7 S Cei 33 Sf. m. din Melitene; Cuv. Lazăr Taumaturgul.
8 D DUMINICA 24 dR (a Învierii fiicei lui Iair). Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril şi toate cetele Puterilor cereşti. G 6; EvÎ 1; Ap Ef 2,14-22 şi Evr 2,2-10; Ev Lc 8,41-56 şi Lc 10,16-21.
9 L Sf. m. Onisifor şi Porfirie; Cuv. Matroana şi Teoctista din Lesbos.
10 M Sf. ap. Sosipatru, Erast şi cei împreună cu ei, din cei 70; Sf. m. Orest.
11 M Sf. m. Mina, Victor, Vichentie şi Ştefanida; Cuv. Teodor Studitul.
12 J Sf. aep. Ioan Milostivul; Cuv. Nil Sinaitul; Sf. aep. m. Iosafat, OSBM.
13 V Sf. aep. Ioan Gură de Aur al Constantinopolului.
14 S Sf. ap. Filip.
15 D DUMINICA 25 dR (a Samarineanului milostiv). Sf. m. Gurie, Samona şi Aviv. G 7; EvÎ 2; Ap Ef 4,1-7; Ev Lc 10,25-37.
16 L Sf. ap. şi ev. Matei. Începe Postul Crăciunului.
17 M Sf. ep. Grigore Taumaturgul.
18 M Sf. m. Platon şi Roman.
19 J Pf. Avdie; Sf. m. Varlaam.
20 V Cuv. Grigore Decapolitul; Sf. aep. Proclu; Sf. Dasius din Durostorum.
21 S INTRAREA ÎN TEMPLU A MAICII DOMNULUI. EvU Lc 1,39-49.56; Ap Evr 9,1-7; Ev Lc 10,38-42; 11,27-28.
22 D DUMINICA 26 dR (a Bogatului căruia i-a rodit ţarina). Sf. ap. Filimon, Apfia şi Onisim; Sf. m. Cecilia, Valerian şi Tiburţiu. G 8; EvÎ 3; Ap Ef 5,8-19; Ev Lc 12,16-21.
23 L Sf. ep. Amfilochie; Sf. ep. Grigore.
24 M Sf. papă m. Clement; Sf. Petru al Alexandriei.
25 M Sf. m. Ecaterina din Sinai; Sf. m. Mercurie.
26 J Cuv. Alipie Stâlpnicul; Sf. Nicon Metanoitul.
27 V Sf. m. Iacob Persul.
28 S Cuv. Ştefan cel Nou; Sf. m. Irinarh; [Sf. Caterina Labouré].
29 D DUMINICA 30 dR (a Tânărului bogat). Sf. m. Paramon şi Filumen. G 1; EvÎ 4; Ap Col 3,12-16; Ev Lc 18,18-27.
30 L Sf. ap. Andrei.

 


Comp_2

 

Decembrie

1 M Pf. Naum. Unirea Transilvaniei cu România. Sărbătoare Naţională. Te Deum.
2 M Pf. Avacum.
3 J Pf. Sofonie; [Sf. Francisc Xaveriu].
4 V Sf. m. Varvara; Cuv. Ioan Damaschinul.
5 S Cuv. Sava cel Sfinţit.
6 D DUMINICA 27 dR (a Vindecării femeii gârbove). Sf. aep. Nicolae de la Mira Liciei, făcătorul de minuni. G 2; EvÎ 5; Ap Ef 6,10-17 şi Evr 13,17-21; Ev Lc 13,10-17 şi Lc 6,17-23.
7 L Sf. aep. Ambrozie al Milanului.
8 M Cuv. Patapie.
9 M Conceperea Preasfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana (Neprihănita Zămislire).
10 J Sf. m. Mina, Ermoghen şi Eugraf; [Fer. Anton Durcovici].
11 V Cuv. Daniel Stâlpnicul.
12 S Sf. ep. Spiridon al Trimitundei, Taumaturgul.
13 D DUMINICA 28 dR (a Strămoşilor Domnului şi a Celor poftiţi la cină). Sf. m. Eustratie, Axentie, Eugen, Mardarie şi Orest; Sf. m. Lucia. G 3; EvÎ 6; Ap Col 1,12-18; Ev Lc 14,16-24.
14 L Sf. m. Tirs, Leuchie, Calinic, Filimon, Apolloniu şi Arian; [Sf. Ioan al Crucii].
15 M Sf. ep. m. Elefterie.
16 M Pf. Agheu.
17 J Pf. Daniel; Sf. Anania, Azaria şi Misael.
18 V Sf. m. Sebastian şi cei împreună cu el.
19 S Sf. m. Bonifaciu.
20 D DUMINICA DINAINTEA NAŞTERII DOMNULUI (a Strămoşilor trupeşti de la Adam până la Sf. Iosif, logodnicul Născătoarei de Dumnezeu). Sf. ep. m. Ignaţiu Teoforul. G 4; EvÎ 7; Ap Evr 11,9-10.32-40; Ev Mt 1,1-25.
21 L Sf. m. Iuliana din Nicomidia.
22 M Sf. m. Anastasia Romana.
23 M Cei 10 Sf. m. din Creta.
24 J Sf. m. Eugenia. Ajunul Naşterii Domnului. Post şi ajun.
25 V NAŞTEREA DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS – CRĂCIUNUL. EvU Mt 1,18-24; Ap Gal 4,4-7; Ev Mt 2,1-12.
26 S A II-a zi de Crăciun. Serbarea Maicii Domnului. Sf. ep. m. Eftimie. EvU Lc 6,17-23; Ap Evr 2,11-18 şi 2Tim 3,1-9; Ev Mt 2,13-23 şi Mt 12,15-21.
27 D DUMINICA DUPĂ NAŞTEREA DOMNULUI (a Sf. şi drepţilor: Iosif – logodnicul Născătoarei de Dumnezeu, David – pf. şi împăratul, şi Iacob – rudenia Domnului). A III-a zi de Crăciun. Sf. arhid. m. Ştefan; Cuv. Teodor Mărturisitorul. G 5; EvÎ 8; Ap Gal 1,11-19 şi Fap 6,8-7.5,47-60; Ev Mt 2,13-23 şi Mt 21,33-42.
28 L Sf. 20.000 m. arşi de vii în Nicomidia.
29 M Sf. prunci ucişi de Irod; Cuv. Marcel Achimitul.
30 M Sf. m. Anisia; Cuv. pr. Zotic, hrănitorul de orfani Harţi.
31 J Cuv. Melania Romana.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

https://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/angel.gif 
https://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1zambet-mare.gif 
https://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1hohot de ras.gif 
https://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dracusor.gif 
https://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/ganduri.gif 
https://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1Astept.gif 
https://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1Bataile inimii.gif 
more...
 

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back To Top