skip to Main Content
0744.135.444 Redactia@filedelumina.ro

Teoria morfogenetică

 

Incă de la descoperirea ei de către Rupert Sheldrake, Teoria morfogenetică (TM) a suscitat vii controverse. Reacţiile în lumea ştiinţifică au fost atât de aprinse, încât unii savanţi au fost chiar de părere că :”Sheldrake pune magia înaintea ştiinţei şi poate fi condamnat în exact acelaşi limbaj în care Papa l-a condamnat pe Galileo – şi pentru acelaşi motiv. Este o erezie.”

Dincolo de aceste „opinii” care nu mai păstrează nimic ştiinţific în ele şi care ne amintesc mai degrabă de diverse închistări şi dogme religioase, TM şi-a dovedit până acum în foarte multe cazuri valabilitatea şi, pentru cel cu mintea deschisă, reprezintă un instrument foarte preţios, prin intermediul căruia pot fi explicate o serie întreagă de fenomene şi, mai mult decât atât, pot fi chiar generate şi stabilizate altele.

Sheldrake fiind de profesie biolog, a fost uimit de anumite fenomene din lumea fiinţelor vii, care nu puteau fi explicate în niciun fel, pâna la el. Vom descrie aici două experimente celebre, care au dus la fundamentarea acestei teorii.

În primul dintre ele, profesorul William McDougall, de la Harvard, testa în 1920, inteligenţa şoarecilor. Pentru aceasta a folosit un labirint, prin care şoarecii trebuiau să treacă, pentru a găsi hrana. În experiment se nota timpul în care şoarecii reuşeau să ajungă la hrană. Spre uimirea lui, a constatat că, pe masură ce apăreau noi generaţii de şoricei, timpul mediu în care aceştia ajungeau la hrană devenea tot mai mic, astfel încât generaţia a 20-a de şoareci ajungea, în medie, la hrană, de zece ori mai repede decât prima generaţie.

A fost ca şi cum o învăţătură a celor adulţi se transmitea la copii. McDougall ştia, la fel ca noi toţi, că genetic nu se poate transmite învăţătura, decât poate cel mult anumite instincte. De aceea, rezultatele sale au fost tratate cu mult scepticism. Pentru a-l contra pe McDougall, o echipă de oameni de ştiinţă din Edimburgh a duplicat experimentul, folosind exact acelaşi labirint ca şi McDougall.

Rezultatele lor au fost şi mai uluitoare: prima generaţie de soareci a parcurs labirintul aproximativ în acelaşi timp ca generaţia a 20-a a lui McDougall, iar unii dintre şoricei au găsit drumul aproape imediat, mergând direct la ţintă. În acest caz, explicatiile genetice puteau fi eliminate din start şi la fel şi alte explicaţii bazate pe urme de miros, feromoni etc. Cu toate acestea, experienţa şoriceilor de la Harvard a trecut oceanul, ajungând la cei din Anglia, fără să existe nici o explicaţie fizică pentru aceasta.

Un al doilea experiment a avut loc în 1952 pe insula Koshima, unde o specie de maimuţe (Macaca Fuscata) a fost observată timp de 30 de ani. La un moment dat, cercetătorii au început să le ofere maimuţelor fructe dulci, aruncate în nisip. Maimuţelor le plăceau foarte mult fructele, dar trebuiau să le mănânce acoperite cu nisip, ceea ce era neplăcut.

La un moment dat, o femela de 18 luni, numita Imo, a descoperit că putea rezolva problema, spălând fructele într-o apă din apropiere. Imo i-a arătat aceasta, mamei ei. Totodată colegii ei de joacă au învăţat acest lucru şi şi-au învăţat şi familiile cum să facă. Oamenii de ştiinţă au asistat la felul în care din ce în ce mai multe maimuţe au învăţat cum să spele fructele în apă.

Între 1952 şi 1958, toate maimuţele tinere din colonie au învăţat spălatul fructelor. Doar unele dintre maimuţele adulte, care au imitat copiii, au aplicat şi ele acest lucru. Celelalte maimuţe adulte au continuat să mănânce fructele, pline de nisip.

Apoi, ceva uimitor s-a întâmplat: de la un anumit număr de maimuţe care îşi spălau fructele, brusc fenomenul a luat o amploare explozivă. Dacă dimineaţa doar o parte dintre maimuţe foloseau această cunoaştere, seara aproape toate maimuţele deja spălau fructele.

De asemenea alte colonii de maimuţe din alte insule, precum şi maimute de pe continent, au început aproape imediat să-şi spele fructele. Nici în acest caz nu a putut fi găsită o explicaţie convenţională, cum de cunoaşterea s-a răspândit atat de repede, trecând apa, fără să fi existat contacte directe între diversele colonii de maimuţe.

Analizând aceste cazuri, Rupert Sheldrake a avansat ideea unor campuri morfice (sau formatoare, generatoare), care aveau rolul de a menţine cunoaşterea oricăror fenomene, nu doar din lumea vie, ci şi din cea minerală sau chiar cuantică.

El a postulat că aceste campuri înregistrau într-un anumit fel toate informaţiile despre diverse evenimente, iar apoi exercitau o influenţă formatoare asupra tuturor fiinţelor sau obiectelor similare cu cele care au generat evenimentele respective, astfel încât noile evenimente să se încadreze, oarecum, în noul tipar.

Am putea să asemănăm aceste câmpuri morfice (CM) cu un fel de matriţe în care este turnat metalul topit, pentru ca să ia forma respectivă. O comparaţie şi mai bună este cu pământul peste care plouă. Iniţial, acesta este perfect plan, dar apoi apa începe să sape mici şanţuri, prin care se poate scurge mai repede. Treptat, aceste şanţuri se adâncesc şi din ce în ce mai multă apă curge pe acolo.

În comparaţia noastră, şanţurile sunt noile câmpuri morfice create, care crează obişnuinţa ca lucrurile să se petreacă predominant într-un anumit fel şi nu în altul. În linii mari, teoria morfogenetică explică mult mai aprofundat şi extinde ceea ce noi numim „obişnuinţă”.

Din momentul postulării ei, teoria morfogenetică s-a dovedit, imediat, un instrument excepţional. Deja puteau fi explicate o serie întreagă de fenomene, din cele mai diverse domenii. De exemplu, în psihologie, aplicabilitatea a fost imediată şi, de fapt, TM s-a potrivit perfect cu alte descoperiri din acest domeniu, cum ar fi teoria subconştientului colectiv, a lui C.G. Jung.

În cercetările sale, Jung a descoperit anumite fenomene stranii, care nu puteau fi explicate, dacă nu ar exista un gen de conexiune între membrii aceleiaşi specii. De exemplu, Jung a descoperit că unii eschimoşi aveau vise cu şerpi sau păianjeni, deşi aceştia nu există în cercul polar şi nici nu existau alte surse de unde să afle despre existenţa lor.

De fapt, nici eschimoşii în cauză nu ştiau ce visează, dar când desenau imaginile respective, cineva putea recunoaşte imediat despre ce era vorba. Astfel, Jung a postulat ideea unui subconştient colectiv, la care fiecare membru al speciei este mai mult sau mai puţin cuplat şi prin intermediul căruia are acces la o serie întreagă de cunoştinţe, arhetipuri şi obiceiuri. Acest subconştient colectiv corespunde, parţial, câmpurilor morfice din teoria morfogenetică.

Totodata au putut fi explicate performanţele sportivilor, care cresc în mod vizibil de la o generaţie la alta, deşi structura biologica a omului este oarecum constantă şi chiar în epoca modernă decade datorită alimentaţiei nesănătoase, sedentarismului şi ruperii faţă de natură şi de ritmurile ei normale.

Această creştere a performanţelor nu poate fi pusă doar pe seama antrenamentului, fiindcă ea se manifestă încă de la vârste fragede, la care copiii mici dau dovadă de performanţe mult mai bune decat cei din trecut. În acelaşi fel, in şcoli, programa şcolară devine din ce în ce mai încărcată şi copiii asimilează din ce în ce mai multe cunoştinţe.

Dacă un copil, chiar de numai acum câţiva ani, ar trebui să înveţe în ritmul unuia modern, foarte greu ar putea face faţă. În acest fel se explică foarte simplu şi ceea ce face ca anumite şcoli „cu tradiţie” să genereze mult mai uşor elevi cu rezultate excepţionale pe plan şcolar.

De fapt, această „tradiţie” este rezultatul unui câmp morfic structurat în timp, la acea şcoală şi care le permite celor care se integrează în el, să dispună aproape imediat, deşi subconştient, de rezultatele înaintaşilor săi.

Câmpurile morfice (sau morfogenetice) se manifestă şi la nivel de comunităţi umane sau de ţări. Chiar între două ţări vecine pot exista unele diferente morfice mari, care generează modele de comportament specifice. De exemplu, englezii sunt vestiţi pentru calmul lor, latinii pentru „sângele fierbinte”, francezii ca fiind romantici, japonezii ca fiind în general mai corecţi şi muncitori, germanii mai rigizi şi atenţi la detalii, etc.

Aceste diferenţe crează ceea ce se numeşte „egregor” naţional, care reprezintă o matrice formatoare pentru indivizii unui neam. Între egregorul unui neam şi cultura şi tradiţia sa, există o dependenţă biunivocă: pe de-o parte tradiţia şi cultura fac să se structureze un egregor specific, iar pe de altă parte, acest egregor transmite prin câmpuri morfice, generaţiilor următoare, obişnuinţa de a se încadra în aceaşi cultură, religie, obiceiuri etc.

Mulţi turişti sau emigranţi constată, în mod direct, aceste diferenţe de obiceiuri, mentalităţi şi comportamente, care sunt puse (în mod simplist) doar pe seama culturii acelui popor, dar care de fapt sunt structurate de egregorul specific naţiunii respective.

În domeniul biologiei, TM a facut posibilă apariţia unor teorii şi descoperiri de ultimă oră, care ţin de frontierele ştiinţei şi care, de fapt, au făcut să apară controverse foarte aprinse pe marginea ei. Astfel, o fiinţă vie nu mai este doar un ansamblu biologic, material, ci este cuplată la un câmp morfic mult mai general şi care este de natură energetică, vibratorie.

Aici trebuie să fim bine înţeleşi: TM nu postulează direct existenţa sufletului, ci ne referim la un câmp energetic transindividual, o obişnuinţă colectivă în care se încadrează fiecare individ, atât fizic cât şi psihic.

Sheldrake a constatat, în mod corect, că pentru ca un câmp morfic să poată acţiona, este necesar ca în organismul viu, încă de la nivel celular, să existe structuri care recepţionează informaţiile respectivului câmp morfic. Totodată este necesar să existe structuri emiţătoare, care prin diverse acţiuni fizice, să influenţeze – in sensul structurării lor – diverse câmpuri morfice.

De fapt, conform descoperirilor din fizica cuantică, chiar particulele subnucleare sunt supuse unor câmpuri morfice specifice şi astfel, interacţiunea dintre materie şi energie se desfăşoară la orice scară din Creaţie.

Sheldrake chiar a avansat o teorie şi mai surprinzătoare – şi anume, faptul că ADN-ul uman nu este, în mod intrinsec, depozitarul informaţiei structurante pentru o fiinţă, ci mai curând un fel de antenă de emisie-recepţie pentru câmpul morfic înconjurător, care de fapt depozitează această informaţie (detalii în Revoluţie în genetică).

De exemplu, la ora actuală nu se poate explica genetic cum dintr-o celulă sanguină poate apărea un organism complet, în loc să apară doar o colonie de celule sanguine şi dintr-o celulă musculară iaraşi apare un organism complet, cu toate genurile de celule specifice şi nu doar o colonie de celule musculare.

Ştim că ADN-ul păstrează în fiecare celulă o informaţie genetică completă pentru întregul organism, dar nu ştim cum sunt luate deciziile ca, de exemplu, dintr-o celulă de un gen să se activeze genele necesare pentru ca ea să se duplice în alta, de un gen diferit, sau de acelaşi gen.

De ce, într-un organism adult, celulele musculare se vor divide tot în celule musculare şi nu în neuroni, de exemplu? Totodată nu ştim ce face ca celulele să ştie când au atins nivelul de diviziune necesar şi să nu se mai dividă aşa de mult…

De exemplu, care sunt factorii care opresc dezvoltarea de creştere a celulelor hepatice, oprind astfel ficatul să crească nemăsurat de mult? Este ca şi cum celulele ar şti că ficatul a ajuns la dimensiunea şi forma lui corectă şi atunci se generează doar o activitate de întreţinere la nivelul acestuia şi nu una de creştere.

TM explică foarte simplu aceste aspecte, stipulând faptul că informaţiile structurale sunt înregistrate, de fapt, într-un camp morfic care acţioneaza asupra tuturor proceselor biologice. ADN-ul devine astfel în special un receptor (e drept, foarte complex) pentru câmpuri morfice care sunt mult mai complexe şi care păstrează mult mai multă informaţie decât ar fi capabil doar ADN-ul singur, să o facă.

Dacă o fiinţă vie ar fi o construcţie, am putea compara ADN-ul cu executanţii simpli care lucrează la acea construcţie, iar câmpurile morfice, cu echipa formată de proiectanţi şi ingineri constructori.

În mod evident, o asemenea teorie revoluţionară, care plasează centrul de greutate al deciziilor într-un plan energetic, nu putea fi pe placul celor mai multi savanţi, la fel cum multe dintre concluziile mecanicii cuantice rămân, pentru cei mai mulţi oameni, ceva mai mult de domeniul paradoxurilor, decât ca fenomene capabile să ne facă să ne revizuim integral concepţia asupra Universului şi asupra propriei noastre vieţi.

O altă aplicaţie uimitoare a TM este în domeniul anumitor aspecte considerate „paranormale”, şi care ţin în special de influenţa gândirii şi a emoţiilor asupra materiei. Prin TM multe dintre aceste fenomene pot fi explicate chiar foarte uşor.

Ţinând cont că ADN-ul – şi, în general, materia – este şi un emiţător care poate structura câmpuri morfice specifice, concluzia imediată este că o fiinţă vie poate emite informaţii morfice (deci structurante, generatoare), care să acţioneze asupra altor fiinte sau a materiei în general.

La ora actuală se ştie că cei care ţin plante şi le iubesc foarte mult, vorbesc cu ele şi le mângaie, fac ca ele să se dezvolte foarte frumos, parcă percepând atmosfera favorabilă de care au parte. Puţini însă ştiu că aceste diferenţe de dezvoltare pot fi obţinute şi de la distanţă – pur şi simplu, gândindu-ne cu iubire la planta sau la fiinţa respectivă.

Astfel, gândirea noastră structurează un câmp morfic benefic, care constituie un tipar de dezvoltare armonioasă pentru acea fiinţă. În acest caz, efectele nu mai pot fi explicate doar prin interactiuni de tip fizic, ci e nevoie de introducerea unor interactiuni de ordin energetic, vibratoriu.

De fapt, efectele gândirii focalizate asupra materiei şi chiar a destinului sunt foarte bine cunoscute încă din antichitate, în toate culturile lumii. Există diverse proverbe foarte inspirate, de exemplu: „obişnuinţa este cea de a doua natură” sau „dacă semeni o obişnuinţă, culegi un destin”.

O mare parte din ceea ce numim „destin” sau „soarta” este, de fapt, un ansamblu de câmpuri morfice, care ne ghidează într-un anumit fel. Astfel, o fiinţă care se încadrează pe frecvenţa de rezonanţă a acestor câmpuri, va avea tendinta să acţioneze predominant conform lor si deci să aibă o direcţie specifică în viaţă.

Toate fiinţele geniale, în schimb, au avut calitatea de a şti, încă de la o vârstă fragedă, ceea ce îşi doresc în viaţă. Această pre-ştiinţă venea sub forma unei idei sau imagini care se repeta predominant. De exemplu, un viitor dansator de excepţie îşi dorea foarte mult să danseze pe scena şi se vedea mai mereu în această postură.

Această gândire focalizată, a generat, în timp, un câmp morfic specific, care l-a ajutat foarte mult să devină ceea ce dorea şi, în acelaşi timp, a făcut ca şi alte câmpuri morfice secundare (unele generate de alte fiinţe umane) să se supună acestui tipar, care era mult mai puternic.

Astfel, teoria morfogenetică validează, în mod ştiinţific, modalitatea prin care comportamentele sau chiar gândurile noastre modelează „destinul”, prin câmpuri morfice specifice, generate de către ele. De fapt, pur şi simplu, aceste comportamente fac să apară tiparele şi căile care au tendinţa de a fi urmate şi mai departe – nu doar ca model de gândire ci şi ca realitate fizică.

Trebuie doar ca, în dezvoltarea sa, CM să atingă o intensitate specifică, un gen de „masă critică”, pentru a-i permite să se manifeste concret, în planul fizic. Este la fel cum într-o şcoală nu ajunge ca un singur elev să fie genial, pentru ca acea şcoală să fie de renume, ci este necesar ca un anumit număr de elevi să aibă rezultate foarte bune, pentru ca acel CM generat să fie suficient de puternic şi pentru viitorii elevi care vor învăţa acolo.

Devine, astfel, posibil pentru o fiinţă umană să-şi transforme destinul în bine, chiar la un mod radical, dacă acţionează cu suficientă energie în sensul modificării câmpurilor morfice mai vechi (care pot să-i fie defavorabile), pentru a structura astfel câmpuri morfice noi, mai puternice, şi care să o ghideze în direcţia dorită.

Mai există înca multe alte domenii de aplicare a teoriei morfogenetice – de exemplu, găsirea unor modalităţi de acţiune pentru a favoriza ceva nou şi mai evoluat decât vechile forme, modele sau tipare, explicarea unor fenomene fizice sau psihice, în funcţie de contextul în care au loc etc.

Deşi teoria morfogenetică este încă în faza incipienta, căile de cercetare şi rezultatele obţinute încă de pe acum sunt excepţionale şi o fac să fie un instrument foarte preţios pentru toţi cei capabili să îi pună în aplicare, întregul potenţial.

Dupa aceasta expunere cred ca intelegeti de ce este nevoie ca tot mai multe fiinte umane sa emita ganduri pozitive si sa doreasca schimbarea planetara, tocmai pentru a se creea acea „masa critica”, dupa care aceasta energie-gand, ajunsa in campul morfic, sa poata transforma si alte fiinte umane si, astfel, schimbarea sa se concretizeze in planul fizic.

Sursa: www.aim.active.ws

Comentarii (18)
 1. Haosul primordial a fost cel ce a dat naștere universului. Așa cum scrie Mihai Eminescu ”La-nceput, pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă,/Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă,”, universul a fost definit la început de o liniște deplină, de un întuneric etern, de un infinit fără de sfârșit….
  Ca centru a tot ce exista …Dumnezeu a trasat un punct…A unificat contrariile , polaritatile , masculin -feminin,sus-jos, lumina -intuneric, bine -rau , viata -moarte …SURSA..de unde totul a luat nastere si in care totul se intoarce ..Unicul -Divin …Un element fara substanta si forma ..caramida care sta la baza spiritualului si totusi nu este de gasit…Invizibilitatea si Omniprezenta Divina ..Oul vietii..faza embrionara a vietii.
  ……………………………………………………………..
  A trasat legi…dandu-ne posibilitatea sa ne cunoastem cu adevarat pentru a reusi sa ne conectam la acea forta care guverneaza universul ….
  …………………………………………………………………………………………………..
  Filmuletul de astazi ne explica in mod cat mai simplu cu putinta , teoria morfogenetica…
  Viata este plina de mistere…Tocmai aceasta incercare a noastra de a le descifra , da un sens , frumusete existentei noastre…
  …Am gasit multe raspunsuri..unele le aflasem ..altele le-am aflat dupa vizionare…
  Este atat de minunat atunci cand ajungi sa-ti traiesti viata constient …Imi pot vizualiza intreaga viata
  – de la inceputuri..
  in imagini ..ganduri ..sentimente ..din momentul cand eram un nimic in haosul creat ….
  “Nimic nu avea o infatisarea anumita si in maruntaile lucrurilor semintele se impotriveau unele altora, in sanul elementelor frigul se razboia cu caldura, umezeala cu uscaciunea, semintele invartosate cu cele moi, cele grele cu cele usoare. Natura, imblanzindu-se, a pus capat acestei lupte oarbe…”
  – Momentul prezent ..si..
  – Intoarcerea Acasa …
  Multumesc , Razvan… pentru clipele minunate pe care le-am trait la vizionarea acestui filmulet !
  Pace , Iubire si Armonie sa avem cu totii in suflete ! :)

   
  1. UAU ! Filmulet ? Care filmulet.?..Daca nu v-as fi citit comentariile …care m-au trezit la realitate ..as fi trait cu ideea .. ca intr-adevar am vizionat un filmulet..Am trait atat de intens si profund ..incat pur si simplu ..dupa ce am citit ..asta am crezut..
   M-am documentat..si…
   Imaginaţia este mai importantă decât cunoaşterea. Cunoaşterea este limitată. Imaginaţia face ocolul lumii.”(Albert Einstein)
   ………………………………………………………
   Imaginatia ascensionala
   ……………………………………..
   c) readucerea visatorului pe pamânt ….; astfel, visatorul pastreaza multa vreme impresia ca nu a coborât cu totul, ci, dimpotriva, continua sa traiasca in viata~i obisnuita la înaltimile zborului aerian. Subiectul fiind obisnuit cu un tip de reverie care îi ofera placuta stare psihica a ascensiunii….
   Intamplarea de astazi …nu e prima oara ..dar s-a concretizat prin comentariu pe care l-am facut ..mi-a dat o noua ocazie , un nou subiect de ,,cercetat ,,…
   Caut ..caut… Stiu ca exista o comoara ascunsa … :) Sunt sigura ca o voi gasi ! :)

    
 2. Buna ziua.
  Eu ca de obicei am citit textul,desi la mine nu a aparut nici un filmulet,dupa cum spune Rosa.
  Dar acest fapt nu este important.Importanta este teoria campului morfogenetic despre care citisem de mult si cunosteam diferite aspecte despre existenta acestui camp,explicandu-mi-se unele nelamuriri.De fapt nu pot spune ca eu aveam nelamuriri despre existenta acestor campuri,dar pot spune ca mi-am imbogatit nivelul de cunoastere stiind acum cum este posibil ca informatia sa se raspandeasca in universuri.Citisem despre faptul ca nu se inventeaza nimic nou ci se va descoperi ceea ce se stia si exista undeva in univers.Anumite fiinte umane indeplinind anumite conditii ca informatiile ce implica o inventie noua sa poata fi captate.Sunt fenomene care explica foarte frumos ceea ce se intampla in vietile noastre dar viziunea obtuza a unor oameni de stiinta aroganti sau nedoritori sa li se schimbe statutul de mari genii impiedica intelegerea pe larg a fenomenului care exista peste tot in jurul nostru si care ne-ar face sa intelegem mai bine existenta minunilor.Eu nu am o pregatire stiintifica dar am descoperit citind diferite lucrari scrise de oameni de stiinta deschisi la minte ca inteleg cu usurinta cele ce incercau sa ne explice.Ca de exemplu existenta universului holografic si aceasta teorie morfogenetica.Inteleg astfel cum ne construim realitatea noastra prin gandirea ce o avem,chiar daca aceasta realitate conform gandirii noastre nu va aparea cat ai pocni din degete.Exista totusi si explica multe…multe din minunile atribuite unor factori misteriosi inexplicabili din punct de vedere religios.Daca ne luam dupa religii absolut tot ce se intampla sunt minuni si contrazicandu-le esti un eretic.
  Se pare ca avem explicatii pentru multe aspecte ale vietii,doar sa le cautam,sa le dorim explicate …si ce ramane cunoscut ca miraculos inseamna ca nu a ajuns pana la noi informatiile necesare explicabilului.Adaug aici ca astfel se explica ce spuneam mai de mult intr-un comentariu despre manipularea genetica ce se cunoaste de eoni si circula din galaxie in galaxie.Nimic nou sub soare…..Doar sa avem dorinta de cunoastere si sa nu picam in extaz pentru orice ce nu gasim explicatie imediat.
  Sa aveti o zi buna.

   
 3. ”Filmulet”? Vreau si eu filmul deoarece as dori sa-l trimit alor ”mei”, care au foarte putin timp disponibil pentru astfel de ”noutati”… si, daca nu apuca sa citeasca, macar sa asculte…
  Multumesc Razvan. Pusici si imbratisari cu drag tuturor !

   
 4. Si eu am de adaugat un PS la comentariul meu de mai sus.
  Mi-am amintit de una din cartile lui Jan Van Helsing in care el,autorul,lua un interviu unui mason de grad inalt,mason care nu-si spunea numele…
  Acest mason declara ca se cunostea descoperirile facute de Rupert Sheldrake si „ei”,acea „putere” desprea care se vorbeste doar,nu voiau ca cercetarile lui Sheldrake sa fie cunoscute.Astfel, cercetarile lui au fost boicotate si laboratorul in care Sheldrake lucra cu studentii a fost desfiintat.
  In ciuda acestui fapt,cercetarile respective sunt cunoscute.Ba mai mult chiar sunt si alti oameni de stiinta care completeaza informatiile acestea cu propriile lor cercetari.O carte foarte interesanta care completeaza informatiile postarii de azi este „Campul”autor Lynne Mctaggart.
  Sa aveti o seara minunata.

   
 5. ….. Salut voios si luminos dragii mei luminosi ! … Extrem de interesant acest subiect de astazi …
  … Relationam in fiecare zi unii cu altii in fel si chip … Exista oameni si lucruri care ne influenteaza , exista
  oameni si lucruri pe care le influentam … Influenta practic este ceva care face parte din Viata noastra …
  …. Se spune ca oamenii devin aidoma celor intre care se invart … Se spune ca oamenii iau forma mediului …
  …. Un mediu bun, pozitiv , un mediu cu oameni buni de la care poti lua lucruri bune , un mediu cu oameni
  care incurajeaza , un mediu cu oameni care iubesc oamenii , ei bine , un astfel de mediu are capacitatea
  de a scoate tot ce e mai bun din tine ca individ … Un astfel de mediu te dezvolta , te ajuta sa cresti …
  …. Dar … exista si altfel de medii care sunt la polul opus …. Iar acele medii te vor ” forma ” in alt sens , iti vor
  da o cu totul alta directie in Viata … Depinde de tine … Daca socoti ca mediul in care stai nu este cel mai
  potrivit probabil ar fi bine sa il schimbi … Poate ar fi bine sa cunosti oameni noi , poate ar fi bine sa cauti acei
  oameni care ar putea sa te ajute sa cresti … Sa cresti pe dinauntru , sa te dezvolti … Toata informatia cu care
  decizi sa ti umpli mintea iti influenteaza Viata … Toate emotiile cu care decizi sa ti umpli inima iti influenteaza
  Viata … Felul in care decizi tu sa vezi oamenii si lucrurile si situatiile din Viata ta … te conduce pe un anumit
  drum … Felul in care gandesti si simti te conduce pe un anumit drum …. Sunt lucruri care conteaza …
  ….. Ce legatura este intre Teoria Morfogenetica si Influenta ? … Este o foarte mare legatura …
  … Deprindem multe din obiceiurile noastre prin observare …. Vedem anumite lucruri pe care le fac ceilalti , ni
  se par bune si mai apoi le facem si noi … Putem fi influentati prin ceea ce vedem , prin ceea ce auzim … si
  bineinteles si noi putem influenta la randul nostru … Dar mai exista ceva … Influenta prin intermediul campurilor
  de energie … Exista in jurul fiecaruia dintre noi cate un astfel de camp …. Cum se face oare ca uneori
  stand ( … doar stand ! … ) langa anumiti oameni resimti o anumita stare de bine ? … Simti cumva ca anumite
  insusiri sau capacitati ale tale ies la iveala …. Acesti oameni practic au capacitatea de a activa anumite aptitudini
  ale tale , anumite calitati ale tale prin simpla lor prezenta …. Ca si cum ti ai „aminti” anumite lucruri ingropate adanc
  in interiorul tau …. Si este paradoxal ceea ce se intampla … Si este fascinant …
  ….. Un subiect extrem de interesant … Avem impresia ca stim , ca intelegem o gramada de lucruri … Dar … nu e asa…
  …. Mai avem foarte multe de invatat … Va iubesc dragii mei luminosi … Si … Va doresc numai Bine ! ….

  …..

   
 6. este cel mai impresionant articol pe care l-am citit,si am citit foarte multe,mulţumesc mult celor care au facut experienţele respective,celor care au făcut posibil ca concluziile să apară şi să ănţelegem că nu suntem numai un ansamblu biologic şi material.Sunt convins că acele câmpuri informaţionale,morfice,se vor înmulţi,lărgi,accelera şi planeta Pământ va deveni un paradis.

   
 7. Acum cativa ani am descoperit aceasta teorie – sincer acum nu imi aduc aminte exact in ce carte. Acest subiect l-am reabordat impreuna cu dl. profesor Florin Colceag la cursurile de invatare accelerata. Am avut fel de fel de curiozitati privind lumea, evolutia, civilizatia si universurile. Lumea si fenomenele inconjuratoare se pot explica prin diferite teorii si studii dar intotdeauna va mai fi ceva. Documentarul Apa iar mi-a ridicat semne de intrebare si am efectuat cateva dintre experientele aratate in film de Massaro Emoto. Daca apa care inconjoara planeta in proportie de peste 73-75% are inteligenta proprie si se afla pe pamant sub forma celor trei stari de agregare pastrandu-si informatiile baza, sau poate fi informata, sau poate decide transformari proprii, asta inseamna ca de fapt pastrand proportiile – in fiinta umana noi suntem 73% apa restul materie solida ca suportam aceleasi transformari si putem fi influentati precum a demonstrat in experientele sale prof. Massaro Emoto.
  De fapt suntem ca si celelalte fiinte un univers in univers comunicand intre noi prin emiterea de emotii de camp vibrational de diferite frecvente. Tesla a fost unul dintre primii care au reusit sa faca aceste „traduceri”. Tot lui si celor ce s-au „inspirat” din lucrarile si cercetarile sale datoram azi telecomunicarea sub orice forma la orice distanta. Cercetarile lui Rupert Sheldrake vin in domeniu biologiei din care face parte si biofizica si genetica – care explica modificarea comportamentelor si inteligenta materiei biologice. Sunt fenomene pe care inteligenta umana le descopera ele avand mecanisme proprii de adaptare si supravietuire proprii. Daca ar avea loc un cataclism nuclear total – viata pe planeta cu exceptia omului si-ar reveni in cincizeci de ani cele din zona plantelor si in ceva sute de ani elemente de fauna. Primele care si-ar reveni ar fi plantele si insectele cat si vietuitoarele care sunt in sol si in subsol. Oceanele ar fi cel mai putin afectate deci viata din apa, va readuce viata pe uscat. Omul – poate un alt experiment — poate „replantat”. Categoric planeta acesta in diversitatea ei de forme de viata a facut dovada ca detine inteligenta proprie si ca poate se poate autoregla daca este lasata in pace de „inteligenta” umana. Inteligenta celulara si diversitatea acesteia a creeat fel de fel de curiozitati si teme de cercetare umana – dar ….. universul este intr-o continua transformare pastrand totusi matrici baza. Ca sa poata explica ceea ce se poate realiza deosebit sau ca isi justifice orice actiune omul a inventat religiile. Poate diversitatea caracteristicilor umane si ale raselor, probabil si tipologiile sau poate ca suntem incrucisari cu calatori stelari a facut sa fim atat de diferiti fizic si atat de asemanatori ca reactii, emotii , sentimente. Am primit ceva in plus fata de ceilalti majoritari (insecte, pesti, mii si milioane de organisme)- o capacitate de distrugere mai mare si nejustificata pentru viata si evolutia armonioasa a planetei. Teoretic noi nu avem dusmani naturali asa incat am devenit noi insine proprii dusmani si reactionam ca atare, religiile fiind principala motivatie si justificare – desi adevarul este stapanirea resurselor si bogatiilor naturale. Capacitatea de distrugere constanta a omenirii este mai mare decat capacitatea creativa. Atat timp cat nu a existat acest salt tehnologic probabil „pus” la dispozitie de parintii nostrii stelari omul a evoluat lent si a distrus atat cat sa traiasca fara a distruge masiv areale de viata a altor specii – dar tehnologia a facut sa isi extinda aria de nevoi si de distrugeri a propriei planete convinsi ca astfel se imbogatesc sau stapanesc lumea. Planeta asta a fost si este greu incercata de aroganta oamenilor si incepe sa ia masuri conform standardelor ei – incalzire globala, desertificare, calamitati naturale de orice tip – este felul ei de a lupta cu fiinta acesta mica numita om. Probabil ca suntem „supravegheati” si am fost lasati un timp din diverse rationamente sa facem ceea ce am facut. Pentru planeta si viata, cine suntem noi si cati bani avem in conturi si ce functii politice ni se pare ca ne dau X drepturi, chiar nu conteaza. Daca am intelege ca padurea a aparat oamenii, ca marea a aparat oamenii, ca muntele a aparat oamenii , ca intamplarea a salvat vietii – ar trebui sa ne trezim constiintele si ne repectam noi intre noi si planeta. Am descoperii ca vom fi mult mai sanatosi, armoniosi, educati si vom putea convietui armonios cu toate manifestarile vietii respectandu-ne teritoriile. Un exemplu ar fi si agricultura – solurile sunt saracite si incapabile de rod dupa ce au fost ierbicidate sau ferilizate chimic distrugand plantele care sustineau solul si recoltele sau vietuitoarele solului care oxigenau si fertilizau natural. Sunt plante care convietuiesc foarte bine si cultivate inteligent asigura atat un randament mai mare dar sunt si mai bogate in nutrienti naturali. Dau recoltelor calitate si terenurilor stabilitate si fertilitate naturala. Produsele au alte calitati naturale care sunt compatibile cu viata, se asimileaza usor si nu produc afectiuni sau mutatii genetice (ceea ce se intampla acum cu recoltele modificate genetic). Intr-o viata sanatoasa – noi depindem de hrana, igiena si educatie. Daca ne hranim corespunzator cu alimente de sezon in stare naturala sau preparata in cantitati cat avem necesar fiecarui organism raportat la sex, varsta, tip de activitate – hrana este si nutritie si medicamentatie naturala – asta inseamna ca suntem sanatosi facand lucruri firesti, Ca o completare este modul cum gandim si ne raportam la cei din jur si ne aducem aportul fizic si intelectual la sustinerea vietii si a unui climat ambiental armonios. Aici intra toata gama de relationari de la relatia cu sine, cu partenerul de cuplu cu parintii si ceilalti oameni de orice fel si tip cu care ne interconectam pentru a fi. Igiena este o stare naturala a tuturor fiintelor – toate se curata si se ingrijesc pentru a avea un aspect placut si sanatos – omul are carente sau se fotoshopeaza chirurgical aberant. Educatia exista la toate speciile. Marea majoritate care supravietuiesc nasterii puilor se ocupa de ei si ii invata legile supravietuirii – omul uita sau …..face altii….sau… In natura totul este ciclic si nimic nu se pierde totul se transforma in ceva util pentru cineva si viata merge mai departe si toti au loc. Cei mai slabi fizic nu rezista si aici apare selectia naturala. Omul a creat el deviatii si slabiciuni care in pofida logicii si evolutiei – conduc. Asa ca suntem un paradox. Mai nou vrem sa cucerim spatiul in cautarea …….convinsi fiind de adevarurile noastre sau ca daca ceva grav din orgolii si prostie umana vor afecta iremediabil viata pe pamant pentru o perioada, sa poata supravietui cu ceea ce au adunat – S-ar putea sa nu conteze nimic in alte spatii sistemele de valori fiind diferite si chiar conditiile de viata, daca se vor gasi. Bunica mea spunea ca nicaieri pamantul nu miroase ca acasa. Acasa este aici unde suntem noi si de noi depinde sa mai fim. Inainte de a distruge viata cu religii si intoleranta, cu aberatii politice, cu raboaie de cucerire, cu experiente atomice si biochimice militare, cu sfedeliri fara sens pentru folosirea resurselor la mare adancime – care au si ele rostul lor in stabilitatea solurilor si subsolurilor ar trebui sa ne gandim ca nimeni nu este nemuritor si urmasii nostrii au dreptul la acesta bucurie si viata a planetei cu toate unicitatile ei de o frumusete inimaginabila si de o bogatie incomensurabila. Sa ne bucuram de ea si sa o lasam si generatiilor urmatoare sa descopere microcosmosul si macrocosmosul dintr-o picatura de apa intr-o raza de soare. Poate daca nu mai taiem padurile se va reface si stratul de ozon – de protectie al atmosferei , al vietii , al climei care permite supravietuirea tuturor. Daca mai si recunostem campul vibrational al inimiii si capacitatea de a transmite stari de bine si sanatate si chiar de intelepciune poate vom invata cu adevarat sa convietuim cu toate informatiile noi pe care le vom mai primi de la „parintii nostrii stelari” si vom stii sa adaptam tehnologiile viitorului la a respecta si sustine viata naturala pe pamant – planeta nostra magica albastra. Dar asta inseamna sa ne recunoastem maretia micimii in fata universului si sa invatam sa ne respectam pe noi si intre noi zilnic dreptul la a experimenta si de a trai viata in toata complexitatea si simplitatea ei care ne-a fost daruita de strabunii nostrii. Cu drag si cu respect.

   
 8. Domnule Razvan, desi nu scriu comentarii din lipsa de timp, aceasta nu inseamna ca nu citesc articolele postate de Dvs. Va multumesc din suflet Dvs si Doamnei Monica pentru minunata cunoastere spre care ma indrumati. Nici nu exista cuvinte sa exprim multumirile mele sincere. Acest articol m-a determinat sa gasesc putin timp sa-mi exprim marea admiratie pentru ceea ce faceti in folosul nostru al tuturor: MULTUMESC, MULTULESC, MULTUMESC!!!

   
 9. Fiecare specie existenta are un CM (camp morfic) cum este descris mai sus corespunzatoare trupului pe care il utilizeaza. Un om experimenteaza dimensiunea in care are trupul, nu sufletul! Poti fi deci un suflet de 3D in trup de 3D si expermentezi aceasta lume 3D, sau un suflet de 7D in trup de 3D vibratie cum era Buddha sau Christos si expermentezi tot aceasta lume 3D,
  Chiar daca exista de exemplu numai doi gandaci dintr-o specie acestia tot nu pot exista decat daca a fost creat acest camp morfic ce contine matricea lor precum si reteaua de comunicare (inclusiv ce se numeste la oameni subconstientul colectiv) intre membri speciei. Pe Terra in 3D sunt vreo 15 milioane de specii inclusiv oamenii si deci tot atatea CM-uri. Un CM este desigur aliniat la vibratia (dimensiunea) in care a fost creat si membri speciei vor avea caracteristicile generale ale dimensiunii respective adica 3D, 4D, etc.
  CM-ul este biunivoc, caci membrii speciei atat primesc prin el informatii si energie ca sa existe, dar si ” baga” in ea ceea ce produc individuala adica ganduri si sentimente/emotii. Ca atare CM-ul se modifica permanent pe baza principiului masei critice.
  Structura de CM-uri este o structura de baza a Creatiei universale pentru sustinerea vietii trupurilor, permitand astfel experimentarea de scenarii de viata pentru toti. Interesant este ca CM-ul se replica in toate dimensiunile, adica si in 4D, 5D, …. 12D. Ca exemplu Krishna, Christos, Buddha etc sunt acum „conectati” la CM-uri de 7D caci acolo au acum trupul. Sufletul cunoscut sub numele de Sf Fecioara are suflet si trup in 6D acum si conectat deci la un CM in 6D si tot asa.
  Ca sa faci „ascensiunea fizica” din 4D in 5D de exemplu, trebuie sa-ti „decuplezi” atasamentul pe care il are trupul tau la 4D si sa-ti „agati” conexiunea la CM de 5D, adica sa ajungi in „corp de lumina”. Pentru asta trebuie sa actionezi o buna bucata de timp in 4D dupa regulile din 5D si la un moment dat se face „comutarea” sau ascensiunea fizica in corp de lumina…
  Simplu, nu? :)

   
 10. Am vrut doar sa amintesc de Shoudu-rile lui Tobias, le-am primit tot prin Editura For You, A fost o lectie f. interesnta „Tehnologia Standardului” din 3 sept.2006. „am vrea sa descoperiti simplitatea modului in care functioneaza aceasta tehnologie. Simtiti o celula sanatoasa din corpul vostru . Orice celula, selectionati-o! Dar simtiti-o!.Simtiti-i rezonanta! Poate ca abia a fost creata in ultimele doua zile. Simtiti-i vitalitatea! Nu vorbim de a incerca sa o vizualizati, doar simtiti, nu este o activitate mentala. Celula este aici sa va serveasca, ea stie ce sa faca. Respirati adanc si simtiti cum comunica aceasta celula cu celelalte celule care exista in organe, sange… Aceasta celula sanatoasa este perfecta, iar in interiorul celulei sanatoase exista toata informatia despre celelalte celule, despre fiecare atom, despre fiecare unda energetica, fiecare organ, fir de par, sange… Totul este continut in aceasta celula si ea poate comunica cu fiecare organ. Este un STANDARD.. In lectie se scrie mult mai mult, era in legatura cu mesajul de mai sus. Aum permiteti acelei cellule Standard sa comunice cu fiecare celula, fiecare banda, filament de ADNPermiteti! Permiteti s se intample!. Aceasta este vindecarea prin reflectare sau oglindire, deoarece celelalte cellule pot prelua prin rezonanta sanatatii Deci in 2006 am citit asta si abia acuma mi-am completat informatia necesara. Multumesc frumos.

   
 11. ” Aminteşte-ţi că atât de puţini oameni ajung să se realizeze – pentru că majoritatea este alcătuită din indivizi care gândesc negativ ” Colin Turner-Nascut pentru succes

  NOTA REDACTIEI: Comentariul contine publicitate, va informam ca publicitatea a fost eliminata intrucat contravine politicii site-ului nostru.

   
  1. http://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1colind.gif
   Cimpul morfic/morfogenetic (care genereaza si formateaza/formeaza) este acea ‘regiune’ (mai mica sau mai mare in spatiu si timp) invizibila, insenzoriala si intranscendenta din jurul oamenilor, fiintelor, plantelor, rocilor, formelor de agregare si obiectelor (si deci a fiecarei particule de materie, organica sau nu, in parte) ce are caracteristici si parametri fizici si/sau functionali proprii (inca nedetectati sau demonstrati stiintific) si care pare (doar pe cale intuitiva deocamdata) a avea rolul de a mentine/pastra/prezerva toate informatiile, ‘intilnirile’, conexiunile, interdependentele, ‘experientele’ si evolutiile tuturor acestor oameni, fiinte, plante, roci, forme de agregare si obiecte, ca parte a unui cimp mai mare/colectiv/’superior’ care inglobeaza toate aceste date, cunostinte dobindite si experientiale cit si feed-backurile rezultate intr-o forma de ‘exprimare’ evolutiva (constienta sau nu) a statusului energetic fizic cit si a potentialului ‘energetic’ de dezvoltare propriu…
   http://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1surpriza.gif http://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif http://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif http://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif http://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif http://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1surpriza.gif
   Egregorul este manifestarea parapsihica constienta sau inconstienta (nepusa inca stiintific in evidenta) care aduce impreuna, colecteaza si condenseaza tot ceea ce aduce (singular sau nu) in comun, la un moment dat anume sau extins in timp, fiecare fiinta, planta, roca, forma de agregare sau obiect.
   http://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1zambet.gif
   Egregorul este practic o matrice comportamentala si de manifestare proprie fiecarei particule, stari de agregare, roci, obiect, plante, fiinte sau om cit si a intregului colectiv/grup al acestora.
   http://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1cititor.gif
   Egregorul este deci si o forma de ‘exprimare’ specifica la toate nivelurile, forma care diferentiaza grupurile/colectivele unele de altele…
   http://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1laptop.gif
   Egregorul este insasi ‘specificul’ fiecarei forme se existentza, fiecarei entitati materiale sau fieacarui grup al tuturor acestora…
   http://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/angel.gif
   Egregorul poate fi definit in mod popular ca fiind finalmente … SAREA si PIPERUL existentei diurne individuale, colective, locale, planetare sau cosmice!
   http://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1face cu ochiul.gif http://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dracusor.gif http://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1zambet.gif
   De ex. egregorul national este matricea generala specific formatoare a indivizilor unui neam si este in mod clar diferita de egregorul national al altui neam.
   Am putea defini egregorul national – fizic restrictiv si oarecum masurabil – ca fiind ansamblu de trasaturi specifice al unei natiuni/popor/neam, fizionomia morala si specificul social, cultural si comportamental al acestuia, intr-o anumita epoca sau in general, istoric.
   http://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1tepup.gif
   Deci egregorul national poate fi in buna masura identificabil – da’ nu in totalitate – cu ceea ce noi numim indeobste ca fiind…

   …ETHOSUL NATIONAL !
   http://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1Bataile inimii.gif
   Geo, sper ca ti-am fost cit mai cu putinta de folos si sa nu-ti fi creat … niscaiva migrene!
   http://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1bye-bye.gif

    

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

https://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/angel.gif 
https://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1zambet-mare.gif 
https://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1hohot de ras.gif 
https://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dracusor.gif 
https://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/ganduri.gif 
https://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1Astept.gif 
https://filedelumina.ro/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1Bataile inimii.gif 
more...
 

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back To Top